František Beneš sedmdesátiletý

PDF verze -> František Beneš sedmdesátiletý (PDF, 252 kB)

František Beneš

V samém závěru loňského roku, 29. prosince, oslavil své sedmdesáté narozeniny filatelistický znalec, obchodník a publicista ing. František Beneš z Prahy. Původním povoláním voják z povolání s profesí stavební inženýr, nyní plukovník v záloze, se stal profesionálem na poli filatelie před 13 lety. Už v létě roku 1989 se však podílel na založení družstva Prolil a jednu z jeho prodejen pak vedl. Nemálo našich i zahraničních sběratelů dodnes nostalgicky vzpomíná na malý krámek v pražské Senovážné ulici, zaměřený na specializované obory, zaplněný alby, krabicemi a pořadači plnými celistvostí, na tabla s historickými medailemi, vyznamenáními a odznaky, i na sortiment odborné literatury do té doby u nás nevídaný. Spolu se svou manželkou a nejbližší spolupracovnicí Helenou Benešovou tu nakupovali, zpracovávali, skladovali, prodávali a vedli zásilkovou službu toho všeho, a navíc byli i prvními generálními zástupci mnichovského vydavatelství Michel v tehdejším Československu. Byly to roky úžasného obchodního a sběratelského okouzlení, kdy se na trhu objevovalo velké množství do té doby nevídaného materiálu. Kde ty tisíce historických dopisů, dopisnic a pohlednic, které krámkem v Senovážné ulici za těch pár let prošly, dneska asi jsou…

Když se pak Profil, v roce 1993, přestěhoval do své nové budovy v Klimentské ulici, přešli sem i manželé Benešovi a věnují se zde nadále celistvostem a historickým pohlednicím, pro něž dokonce zřídili malou prodejničku v nedalekém Poštovním muzeu. Ing. Beneš se už v roce 1992 stal soudním znalcem v oboru filatelie a je i jedním ze znalců – zakládajících členů Filatelistické zkušebny Domu filatelie. V průběhu let se pilně věnoval i badatelské a publicistické práci a mezi širokou sběratelskou veřejností je znám jako autor či spoluautor řady odborných článků, knih, příruček a katalogů, z nichž zmíníme například Katalog celin ČSR 1918 – 1992 (1. díl), Specializovanou příručku pro sběratele poštovních známek a celin protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945, Specializovanou příručku pro sběratele celin ČSR 1918 – 1992 (II. díl), Příručku pro sběratele historických pohlednic (je připravována k tisku) a v současné době pracuje na 111. dílu příručky pro sběratele československých celin. Po mnoho let filatelista zálibou a nyní dokonce i profesí ke známkám přivedl i svého stejnojmenného syna, díky čemuž je nyní sběrateli nazýván – František Beneš starší (v tomto případě jablko skutečně spadlo velice těsně vedle stromu). A protože má celkem šest vnoučat, z nichž jedno se rovněž jmenuje František, není vyloučeno, že pokud ho zláká ke svému koníčku-povolání, a pokud by i ono v tomto oboru poněkud vyniklo, byl by pak dokonce nazýván František Beneš – nejstarší. Aby se toho ve zdraví dožil, mu přeje samozřejmě celá naše redakce i spolupracovníci z Domu filatelie, ale hlavně pisatel těchto řádků – jeho syn a následovník. Takže, milý tatínku, k tvým