Havlíčkův Slovan

PDF verze -> Havlíčkův Slovan (PDF, 414kB)

František Beneš

Staré noviny a časopisy, opatřené novinovými známkami či kolky, jsou tradičně tak trochu na okraji zájmu filatelistů. Důvodem je asi nepraktický a neskladný formát, pro který Je lze jen těžko umístit na výstavní listy, u některých časopisů pak i jejich značná tloušťka. Mezi sběrateli jsou proto obecně oblíbenější novinové pásky malého formátu, obsahující vedle vylepené známky už většinou jen adresu předplatitele. Je to ale škoda. Při prolistování třeba sto a více let starých novin na nás totiž archaickou češtinou zavane idylická atmosféra dávno minulých dob, pousmějeme se nad žhavými problémy, tehdy hýbajícími světem – Jejich rozuzlení přece dávno známe z dějepisu – a závistivě si povzdechneme nad neuspěchaným tempem tehdejšího života.

Takový je i Slovan – „časopis věnovaný politickým a vůbec veřejným záležitostem slovanským, zvláště českým“, Jak stojí v jeho hlavičce. Odpovědným redaktorem a vydavatelem v jedné osobě byl Karel Havlíček (dnes nám známý pod jménem Borovský). Leží přede mnou lednové číslo z roku 1851, na první straně dole má přilepenu adresní pásku vyfrankovanou krásným krajovým exemplářem rakouského novinového modrého Merkura, vydaného 1. ledna téhož roku. Protože časopis vyšel 8. ledna, jde o velmi rané použití této novinové známky (značnou pihou na kráse je však skutečnost, že známka nebyla znehodnocena poštovním razítkem). Havlíček v úvodním článku referuje „o nejistých okolnostech, v jakých nyní žije oposiční časopisectvo‘ , a oznamuje, že pokud by vydávání časopisu „od nastávajícího čtvrtletí od vlády zamezeno bylo‘, zašle pánům předplatitelům místo časopisu “ nějakou od nás nově vydanou knihu. Ostatně bude v takovém ovšem nevítaném pádu naše starost, aby P.T. páni předplatitelé za takovou knihu peněz svých litovati nemuseli.“

I vlastenecký časopis musel z něčeho žít, a tak i zde se setkáváme s celou řadou inzerátů. Například na předposlední straně je otištěn půvabný půlstránkový inzerát: ,.Proti pakostivým, čivným a rheumatickým neduhům všeho druhu, jako jsou: bolení obličeje, krku a zubů, dna v hlavě, v rukou, v kolenou, v nohou, šlak očí, píchání v uších, tuposluch, zvučení a hučení v uších, bolesti v prsou, v zádech a kyčlích, trhání oudů, schromnutí, klepání srdce, bezsennost aj. mohou daleko široko slavné známé a od mnoha zdrav. úřadů, proslulých lékařů a lučebníků zkoušené a proti řečeným neduhům odporučené Goldbergovy cís. kr. nejv. výsadní GAL VANO-ELEKTRICKÉ rheumatiční řetězy, kus s návodem k užívání po 2 zl. stř., silnější proti zastaralým, zatvrzelým neduhům po 3 zl. stř. a jednoduchý nejslabší druh po 1 zl. stř. s dobrým svědomím poraděny býti, a jsou u měst. lékárníka pana Vincence Rol/a v Kutné Hoře u jednorožce‘ stále přesně a za určené fabriční ceny na skladu.
Vzpomínáte? V inzerátu nabízené galvano-elektrické rheumatizační řetězy… to Jsou přece ty .,zaručeně působící“ japonské magnetické náramky, tolik u nás populární v 70. letech a nyní opět občas nabízené celostránkovými inzeráty v novinách a časopisech. Bezmála sto padesát let uplynulo a obchod s lidskou důvěřivostí kvete pořád stejně. A to jsme se zmínili jen o dvou drobnostech z bohatého obsahu Slovana. Prostě celé noviny jsou celé noviny, v pouhé novinové pásce si tolik nepočtete!