Frydrych Smetana – vlastenec volbou

Frydrych Smetana – vlastenec volbou

František Beneš

Název emise: Díla Bedřicha Smetany
Den vydání: 14. února 2024
Hodnoty:
„A“ (ke dni vydání 34 Kč); kat. č. 1243 – Vyšehrad
„E“ (ke dni vydání 44 Kč); kat. č. 1244 – Z českých luhů a hájů
„Z“ (ke dni vydání 50 Kč); kat. č. 1245 – Vltava
Rozměry známkových obrazů: 40 x 50 mm
Rozměr aršíku: 120 x 180 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4 AP 3; Náklad: 22.000 aršíků
FDC: OTp; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300 sérií


Bedřich Smetana! K tomu je těžké co dodat – všichni známe jeho hudbu, Vltavu pozná i milovník rocku, jeho portrét s plnovousem na nás shlížel z obrazu na chodbě základní školy. O jeho životě však obvykle víme jen málo. Pocházel z osmnácti dětí, v dětství utrpěl těžký úraz obličeje (bylo mu deset, když mu v ruce vybuchla nádoba se střelným prachem a poranila ho, proto v dospělosti nosil plnovous). Rodnou řečí mu byla něm­čina a pořádně česky se naučil vlastně až po třicítce. S tím souvisí i několik podob, jak je psáno jeho křestní jméno. Pokřtěn byl jako Fridrich, někdy je uváděna i podoba Friedrich, v česky vedené matrice to ale bylo zapsáno jako Frydrych. A teprve mnohem později začal používat českou podobu Bedřich. To už měl za sebou kariéru místního „zázračného dítěte“ vystupujícího na hudebních sedánkách, i gymna­ziální studium. Dokonce už úspěšně skládal, oženil se a narodily se mu čtyři dcery. Pak však přišla tragédie, tři z nich zemřely a Smetanovi se zhroutil svět. Odešel za prací do Švédska, kde se mu dobře dařilo, nakonec jej však přemohl stesk po domově a vrátil se do Čech. A tady se přerodil ve vlastence, jak ho známe z dějepisu. Jeho další osudy jsou už obecněji známy, jeho opery se staly národním kulturním dědictvím a jejich autor klasikem.

Na známkách byl Smetana připomenut už vícekrát, většinou tradičně. Emise Renáty Fučíkové je pojata jinak, a názor si na ni musí udělat každý sám…