Hezká známka pro turisty

Hezká známka pro turisty

František Beneš

Název emise: Tančící dům (s kupony pro přítisky)
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1115
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Roman Sedlák
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 s lehce potištěným pozadím a 6 tvořících jeden obraz na stejné téma jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 98 tis. známek (= 14 tis. PL), z toho 3 tis. PL s nepotištěnými kupony
FDC: nebyla vydána

Centrum našeho hlavního města je tradičně vnímáno jako historický „skanzen“, do nějž se sice čím dál častěji vklíňují stavby současné, ale jen zřídka jde o skutečně hodnotnou architekturu. Důkazem toho je Tančící dům, který se na našich poštovních ceninách vyskytuje opakovaně, protože popravdě, jakou jinou ukázkou moderní pražské architektury bychom se mohli pochlubit? Věže nedalekého emauzského kláštera byly vztyčeny o tři desetiletí dříve (a také v naší emisní činnosti několikrát připomenuty), jinak kde nic, tu nic (z tohoto hlediska slibný blob upadá pomalu v zapomění). Není tedy divu, že pro známku určenou k vyplácení zásilek základní váhy do Evropy byla jako součást obrazu vybrána Gehryho a Miluničova stavba, v kombinaci s dívkou v historizujícím oděvu, navozujícím atmosféru „zlatých“ třicátých let minulého století, v nichž tanečníci Ginger a Fred zářili v hollywoodských filmech a o půl století později inspirovali autory architektonického návrhu domu. V jeho posledním patře je restaurace nazvaná jmény obou tanečníků, z jejíchž oken je krásný výhled na město a řeku.

Známka byla vydána s kupony pro přítisky, s jejich novým uspořádáním a novátorským řešením. Šestice kuponů uprostřed prvních dvou řad je vyhrazena jednomu velkému obrázku, který pokryje celou jejich plochu. Zbývajících 8 kuponů bude potištěno jednotlivě, jako tomu bylo u úpravy předchozí. Známek je v listu jen sedm (dříve devět), což o něco méně zatíží kapsu kupujících. Otázkou je, jak kupony s přítisky, které si na ně nechají zhotovit, budou moci prakticky využít – na pohlednici přeci stačí jediná známka. Velký obrázek uprostřed listu zůstane tedy asi pouhým suvenýrem…