Léto volá – turisti na značky!

Léto volá – turisti na značky!

František Beneš

Název emise: Turistická (s kupony pro přítisky)
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1118
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz na podobné téma jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 98 tis. známek (= 14 tis. PL, viz obr. dole), plus 3 tis. PL s nepotištěnými kupony
FDC: nebyla vydána

Titulek samozřejmě přehání – turisté nejsou cvičenci, takže nenastupují na značky, ale po značkách se vydávají. Ty je pak spolehlivě vedou k cíli, u nás už více než 130 let! O deset let je pak delší tradice značek na Slovensku. V Česku jako první vzniklo toto označení cesty v Beskydech. Od počátku měly značky podobu, v jaké je známe dnes – barevný pruh obklopený dvojicí pruhů bílých. Časem k nim přibyly značky další, setkat se s nimi můžeme nejen v přírodě, ale i v turistických mapách a plánech. Značky u nás malují a pečují o ně dobrovolní značkaři – členové Klubu českých turistů, finančně na jejich činnost přispívá ministerstvo pro místní rozvoj, ale i obce a územní samosprávné celky, někde dokonce sponzoři. Práce je to veliká, vždyť na našem území je značkami vybaveno na 44 tisíc kilometrů pěších tras! A to je o pěkný kus víc, než kolik činí obvod zeměkoule na rovníku!

Pokud se tedy rozhodnete strávit nějaký čas v přírodě a vyšlápnete si značenou turistickou cestou, na jejím začátku nebo konci můžete poslat pohlednici vyplacenou novou známkou s tématem fiktivní mapy se zakreslenými turistickými značkami. Nominál B je přesně pro tyto účely – taková pohlednice přece nemusí být ve schránce adresáta hned druhý den.

Známka vyšla v nově pojatém malém přepážkovém listu s kupony pro přítisky, stejně jako její nedávná předchůdkyně Tančící dům. I zde je tedy sedm známek a čtrnáct kuponů, z nichž šest je uprostřed listu. Pro prodej na poštách jsou tyto kupony potištěny mapou, listy pro přítisky je mají nepotištěné. Na rozdíl od zmíněné předchozí emise si lze snadno představit, že na pohlednici nebo dopis odesilatel vylepí celou střední část listu, tedy devítiblok s dolní známkou a 8 souvisejícími kupony, na něž si nechá od pošty zhotovit přítisk (to nakonec může udělat i odesilatel zásilky do Evropy, pokud ho to napadne).

Celý nápad se mi líbí a Mikuláš Kavan ho hezky zpracoval. Po loňské emisi Jedovaté houby tedy tento nový autor přišel s další zdařilou známkou, a tak si lze přát, aby mu byly svěřeny i další úkoly na tomto poli.