Myrónův Diskobolos ze dvou stran

Myrónův Diskobolos ze dvou stran

František Beneš

Název emise: Diskobolos
(výplatní známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1232
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz, obojí s podobným tématem jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 91 tis. známek (= 13 tis. PL), z toho část nákladu s nepotištěnými kupony pro přítisky
FDC: nebyla vydána


Jedna z nejslavnějších soch světa, antický Diskobolos, se v původní bronzové podobě nedochovala a známe ji jen díky pozdějším mramorovým kopiím. Jedna z nich byla předlohou pro vyobrazení na nové známce, kde ji autorka ukázala zepředu, a na kuponech pak důvtipně i zezadu. Zájemci si namísto druhé možnosti mohou zvolit svůj motiv, nejspíš opět sportovní, nová známka tak zaplní mezeru v husté síti námětů, které byly pro známky s kupony pro přítisky za 20 let použity.