Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

František Beneš

Název emise: Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 63 Kč; Kat. č.: 1233
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, česká známka umístěna na poli vlevo)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Jozef Česla
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 3 €; Kat. č.: 803
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, slovenská známka umístěna na poli vpravo)
Náklad: 60.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Martin Činovský
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.300 sérií


Tradice přepravy písemných sdělení poštovními holuby je velmi stará – dokonce až nepředstavitelně: první zmínky o ní pocházejí z doby před čtyřmi a půl tisíci let! Používali je staří Egypťané, Féničané, Peršané, Řekové, Římané a dlouhá řada dalších národů a civilizací. Není tedy divu, že vedle mnohem mladšího postiliona na koni je poštovní holub dodnes symbolem pošty, i když se z reálného provozu už dávno přestěhoval do oblasti hobby a sportu, do holubníků nadšených holubářů. V Československu ještě v letech 1924-61 dokonce platil zvláštní zákon o jejich chovu, pamatující na potřebnost holubů ve vojenské oblasti.

Ve filatelii máme oblíbenou sérii Holubice 1920, celinové pigeongramy a řadu dalších upomínek na dávné užitečné služby poštovních holubů.

Nyní si je jako symbol poštovní přepravy zvolily Česká a Slovenská pošta při 30. výročí jejich vzniku.

Trochu smutné je srovnání nákladů obou aršíků…