Pof. 760 – Autor možná nejznepokojivější knihy první poloviny 20.století

PDF verze -> Pof. 760 – Autor možná nejznepokojivější knihy první poloviny 20.století (PDF, 121 kB)

František Beneš

Název emise: Osobnosti: George Orwell (1903-50)
Den vydání: 3. 4. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 26 Kč – č. 760 (ČP)


Výtvarný návrh:
Oldřich Kulhánek
Rytec: Miloš Ondráček
Rozměr známk. obrazu: 23 x 40 mm
Druh tisku: OTr v barvě černé, kombinovaný HT v barvách modré, tmavě a světle červené; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 2x 50
FDC: OTp v barvě tmavě modré; tisk PTC

Když se člověk v takzvaném západním světě dnes podívá kolem sebe, leckdy mu nezbude než si povzdychnout, že si v lepším případě připadá jako v Hlavě 22, v horším jako v Orwellově Devatenáct set osmdesát čtyři (1984). Mimoděk se tak odvolává na dvě mimořádně významné knihy druhé, respektive první poloviny minulého století.

Ta Orwellova je přitom mnohem temnější, a přestože od jejího vzniku uplynulo už přes šest desítek let, stále má schopnost nás intenzivně děsit. A i když ji po pravdě řečeno četl jen málokdo (víc lidí asi vidělo film), při vyslovení jejího názvu skoro každý ví, o čem se mluví.

Eric A. Blair, pseudonymem George Orwell, prožil relativně krátký život, jak už to prorocky vidícím umělcům bývá někdy souzeno. Narodil se roku 1903 v britské rodině v Indii, zanedlouho se však s matkou přestěhoval do Anglie. Pseudonym si později zvolil podle říčky Orwell v Oxfordshiru, kde žili. Svou rodinu ironicky popsal jako příslušníky „nižší vyšší třídy“, snad v souvislosti s tím, že mohl sice vystudovat soukromou střední školu a přípravku, ale na elitní univerzitu už prostředky nestačily. V devatenácti letech odešel do tehdy britské Barmy, kde působil u policie. Později o tom napsal svou první knihu Barmské dny. Koncem třicátých let působil v Británii jako novinář. Uvádí se, že po nějakou dobu žil jako bezdomovec, mezi spodinou společnosti. Píše o tom v knize Na dně v Paříži a Londýně.

Tísnivá atmosféra doby ho přivedla k antifašismu, socialismu, a odporu k nedemokratickým snahám v politice. Nezůstal jen u idejí, jako dobrovolník odešel do Španělska, kde v občanské válce bojoval na straně Republiky a byl těžce zraněn. I o tom napsal knihu – Hold Katalánsku. Koncem třicátých let žil v Maroku, později se vrátil do Británie.

V době druhé světové války nebyl odveden, měl už rozvinutou tuberkulózu. Živil se jako recenzent knih a autor komentářů pro BBC a tisk. Současně pracoval na svém nejslavnějším románu 1984, v němž popsal temnou vizi totalitní budoucnosti. Zemřel roku 1950, v pouhých 46 letech.

Jeho knihy Farma zvířat a už zmíněná 1984 patří k nejznámějším dílům světové literatury – a jejich názvy vlastně už žijí svým životem, leckdy bez ohledu na jejich obsah. Ironicky podaný a přitom mrazivě přesný popis totalitní společnosti samozřejmě komunistické režimy děsil, a tak není divu, že Orwellova díla byla u nás po desítky let zakázána.

Dneska už si je samozřejmě můžeme přečíst, to jim ale nic neubírá na znepokojivosti. Obrazně se dá říci, že jestliže nás Kafka děsí metaforicky, Orwel v 1984 realisticky. Jeho slogan Velký bratr tě vidí! totiž – i když v mírně posunutém významu – patří k naší každodenní realitě…

Součástí emise je obálka prvního dne a připraveno bylo i příležitostné razítko. V obrazové části obálky vidíme odkaz na Farmu zvířat, v razítku je oko (Velkého bratra) a text: Praha, 3. 4. 2013.