Pof. 761 a 762 – Prezident ČR Miloš Zeman, Jede, jede poštovský panáček…

PDF verze -> Pof. 761 a 762 – Jede, jede poštovský panáček… (PDF, 186 kB)

František Beneš

Název emise: EUROPA – Poštovní dopravní prostředky
Den vydání: 2. 5. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 25 Kč – č. 762 (ČP)

Výtvarný návrh: Karel Dvořák
Liniová kresba: Jaroslav Tvrdoň
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Druh tisku: OF; tisk PTC Praha
Tisková forma: 4x 6
FDC: OTp v barvě šedočerné; tisk PTC
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň

Tenhle popěvek jistě provázel i vůz vyobrazený na nové známce, když – tažený koněm – kodrcal po kočičích hlavách některého z našich měst. Jeho úkolem bylo rozvážení balíků a o „pohonu“ jedné koňské síly svědčí dvě oje, u zaparkovaného vozu vztyčené teď k nebi. I když vypadá starobyle, jde o model používaný za první republiky, jak dosvědčuje státní znak vyvedený na boku skříně. Šlo o nástupce předchozích modelů balíkových vozů, používaných za Rakousko-Uherska, o jejichž kvalitní konstrukci svědčí i to, že v poštovním provozu leckde vydržely až do počátku 60. let minulého století. Až se nechce věřit, že v dobách, kdy v rádiu zpíval Gustav Brom populární Dobrý den, majore Gagarine, Československá pošta ještě provozovala stáje pro své koňské pomocníky!

Dřevěná konstrukce vyobrazeného vozu byla opatřena oplechováním a umožňovala přepravit nečekaně rozměrný náklad – až 3 metry krychlové balíků a balíčků dávaly při plném vytížení koníkovi jistě pěkně zabrat. Další zásilky se navíc daly naložit na střechu opatřenou zábradlím. Suma sumárum jich vůz mohl přepravit až jednu tunu! Vlevo od sedadla postilióna je připevněna klasická svítilna, naznačující, že se jezdilo i po setmění. Některé vozy měly svítilny dokonce dvě.

Vyobrazený vůz, označovaný jako typ pořadové číslo čtyři, pochází ze sbírek Poštovního muzea, vystavených v expozici ve Vyšším Brodě. Pokud byste se na něj chtěli zajet podívat, nezapomeňte si prohlédnout i několik modelů dalších typů vozů, používaných u nás kdysi pro přepravu balíků. A když sebou vezmete své děti nebo vnuky, můžete si společně zanotovat – Jede, jede…

Nominální hodnota 25 Kč koresponduje se zaměřením emise, tradičně připravené na téma stanovené asociací evropských poštovních operátorů PostEurop – jde totiž o výplatné za obyčejnou zásilku do váhy 50 gramů, adresovanou do evropských zemí (popř. o ekonomickou zásilku stejné váhy do zemí mimoevropských). Samozřejmě je otázkou, proč nebyla raději zvolena hodnota 20 Kč, odpovídající výplatnému za stejné zásilky do váhy 20 gramů, které jsou v poštovním provozu mnohem běžnější. Možná to souvisí se skutečností, že známka je už tradičně dodávána v malých přepážkových listech o 6 kusech, které si kupují mnozí sběratelé, a rozdíl v ceně listu ve výši 30 Kč je pro poštu nezanedbatelný. Odběratele našich novinek to však jistě nepotěší…

Kresebnou výzdobu FDC tvoří znak Československé pošty, používaný na poštovních vozech od roku 1923 – vidíme jej i na voze vyobrazeném na známce. Tvoří jej poštovní roh, malý státní znak a šňůry se střapci ve státních barvách. V poštovním provozu vydržel čtyři desetiletí a nahradil jej až nový znak spojů zavedený v roce 1963. V razítku je vyobrazen stylizovaný balík.

Prezident České republiky Miloš Zeman

Název emise: Prezident republiky
Den vydání: 24. 4. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: A (= 10 Kč) – č. 761 (ČP)
Výtvarný návrh: Miloš Ondráček, podle fotografie Herberta Slavíka
Rytec: Miloš Ondráček
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Druh tisku: OTr v barvě fialové + HT v barvě červené; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 2x 100

Nové emisi s portrétem třetího prezidenta České republiky jsme se věnovali už v minulém čísle v rámci článku o hlavách státu na našich známkách. Nyní tedy vyšla, a po údobí škádlení veřejnosti s netradičním portrétem s rukama sepjatýma před obličejem vidíme, že jde o portrét tradiční, důstojně zapadající do dlouhé řady obdobných známek českých a československých. I když zobrazeného státníka nepochybně mírně idealizuje, tato lichotivá autorská licence nepřekračuje míru obvyklou u emisí s prezidenty předešlými. Miloš Ondráček odvedl kus dobré práce, ku prospěchu prezidenta i naší známkové tvorby.