Prostě a jasně – Díky!

Prostě a jasně – Díky!

František Beneš

Název emise: Poděkování bojovníkům s pandemií
Den vydání: 24. června 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Záchranáři a pošťáci – č. 1081 (ČP)
B – Hasiči a policisté – č. 1082 (ČP)
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Rozměry známkových obrazů: 30 x 23 mm
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x (25 + 25 známek v šachovnicovém uspořádání); Papír: fl-an-OF
Náklad: 375 tis. sérií známek – prvotní náklad
FDC: nebyly vydány

Všichni máme ještě v živé paměti naprosto nečekanou, a přitom doslova šokující situaci po vyhlášení nouzového stavu v důsledku koronavirové pandemie. S postupem času je nám samozřejmě leccos jasnější, a tak trochu jsme si na omezení zvykli, ale v jejím po­čátku a průběhu to vykolejilo život mnoha z nás. Přesto bylo třeba, aby základní funkce státu a společnosti nadále fungovaly, a statisíce našich statečných spolu­občanů tak vytrvaly na svých místech, i s nemalým a tehdy ne plně poznaným rizikem, že se přitom třeba nakazí. Dostalo se jim uznání, slovního a snad i hmot­ného, a vyjádřit dík jim chce i Česká pošta spolu se svým zakladatelem, ministerstvem vnitra, a vydava­te­lem našich poštovních známek, ministerstvem průmyslu a obchodu. Přestože na to bylo velmi málo času, oslovení výtvarníci podali své návrhy na známky, které měly toto poděkování symbolicky vyjádřit. Vybrat z nich nebylo snadné (což mohu potvrdit jako člen Komise pro výtvarnou podobu poštovních známek), ale nakonec zvítězil návrh, který podle mého názoru zadanou myšlenku naplňuje nejzdařileji. Jeho autor na dvou známkách jasně a srozumitelně vzdal hold zdra­votníkům, hasičům, vojákům, policistům, pošťákům a taky všem ostatním, kdo v krizi vytrvali na svých mís­tech. Použil k tomu naprosto názorný způsob – zobrazil roušky nesoucí příslušné symboly. Je jich celkem šest, pět z nich jistě každý pozná sám, a šestá puntíkovaná symbolicky zastupuje nevyjmenované profese.

Na každé z obou známek jsou vždy dvě celé roušky a dvě poloviny dalších, přesahující do obrazu vedlejší známky. Kompletní obraz nám tedy podává vodorovná dvoupáska, a protože jednotlivé řady jsou oproti sobě posunuty, zapálení sběratelé budou moci na poště poprosit o vytržení bloků s různými soutisky. Díky tomu, že jde o nominál B, to snad nebude ani příliš drahé.

Známky Děkujeme se mi líbí, jsou jednoduché a naprosto srozumitelné. Práci jejich autora Filipa Hejduka sleduju se zájmem, už jeho předchozí návrhy na poš­tovní známky považuju za zdařilé, a tak si lze jenom přát, aby jejich nadanému a nápaditému autorovi byly na poli známkové tvorby svěřeny i další úkoly.