První služební zálepka ČP

První služební zálepka ČP

František Beneš

Ve Filatelii 2/2019 jsme přinesli článek o nových služebních celinách České pošty. Jednou z nich je služební celinová zálepka Pof č. CSZ 1, obsahující pozvánku na slavnostní večer ČP u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018. V článku jsme podrobně popsali podobu jednotlivých variant těchto zálepek a náklady, v nichž byly zhotoveny.

Dnes se můžeme seznámit s tím, jak vznikaly, a upřesnit některé údaje, které s nimi souvisejí.

Zálepky objednalo odd. marketingu GŘ České pošty v Poštovní tiskárně cenin v Praze v červnu 2018.

V PTC byl dne 22. 6. založen zakázkový sáček, na jehož přední a zadní stranu byly postupně zaznamenávány jednotlivé pracovní operace. S nimi související doklady (pracovní přehledy, vnitropodnikové převodky, korektury, emaily související s upřesňováním podoby jednotlivých variant a požadovaná nákladová čísla, výrobní vzory, a nakonec výdejky z PTC na GŘ ČP) byly vkládány do sáčku, kde se dochovaly.

Zálepky byly provedeny digitálním tiskem, tiskový arch obsahoval 4 pole. Na předchozí straně jsou vyobrazeny zkusmé tisky – samostatně provedená vnitřní a adresní strana. Na každém z obou TA je na jednom poli naznačena poloha budoucího průseku a náseku. Na horním okraji obou TA jsou rukopisné schvalovací (imprimační) poznámky a podpisy.

Z TA byly jednotlivé zálepky vyseknuty jednotlivě, nebo ve vodorovné dvojici, jak lze dovodit z dochovaného TA obsahujícího už jen horní dvojici.
Na první části nákladu byly adresy tištěny současně se zálepkami (obr. vlevo), druhá část nákladu byla zhotovena bez adres (ty měly být doplněny dodatečně podle rozšířeného seznamu pozvaných hostů; obr. nahoře), ale s pozvánkou na vnitřní straně, třetí část nákladu byla zhotovena bez adres a bez tisku na vnitřní straně.

Na základě dodacích listů dochovaných v archivu PTC (obr. vpravo) lze konstatovat, že náklady uvedené v katalogu POFIS u variant A a B odpovídají skutečnosti, u varianty C však náklad nečiní v katalogu uvedených 10 kusů, ale je dvojnásobný (tedy 20 kusů). Z nákladů vyplývá, že tato skutečně pro služební účely pošty vydaná zálepka patří k našim nejvzácnějším celinám.

Část pozvánek byla adresátům předána osobně (mohou se tedy vyskytnout nepřeložené exempláře), a část byla rozeslána poštou (vyskytují se exempláře s razítkem a kódem z třídící linky, nebo jen s razítkem).