Nejstarší pražský železniční most – jako nový

Nejstarší pražský železniční most – jako nový

František Beneš

Název emise: Technické památky:
Negrelliho viadukt
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1111
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 2x 50 PA, SL 8x (8 + 4K)
Náklad: 600 tis. + 13 tis. SL
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.000

Po předloňské, mezinárodně úspěšné (třetí místo v kategorii Nejlepší ofsetová známka světa) známce První koňská tramvajová linka 2019, Pof. 1036, stejný autor navrhl emisi k nově opravenému Negrelliho viaduktu v Praze. Zase je jiná, než naše známky obvykle bývají, ale při pohledu na ni se nemohu ubránit povzdechu, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky.

Na rozdíl od koňky, která je už dávnou historií, karlínský viadukt je dodnes živou spojnicí obou vltavských břehů a po tříleté dvoumiliardové zdařilé rekonstrukci bych si představoval jeho modernější prezentaci.

Měří více než kilometr a jeho oblouky vedou nejen nad řekou, ale i pěkný kus na souši. I ty se ale ocitly pod vodou, za velké povodně v roce 2002, při níž byl zatopen celý Karlín. Dávní stavitelé viaduktu s tím však počítali, nedlouho před jeho vznikem se totiž v roce 1845 prohnala Prahou podobně ničivá povodeň, a tak Jan Perner a po něm Alois Negrelli ochranu viaduktu před povodní nezanedbali – však je také zbudován z bytelné jihočeské žuly! Omšelou podobu, jak jsme ji po desítky let znali, po rekonstrukci nahradil nový kabát, a tak můžeme doufat, že půlkruhové oblouky viaduktu ožijí kavárničkami a galeriemi. Italský stavitel rytíř Negrelli by z toho měl jistě radost.

Škoda, že jeho portrét na FDC není proveden v rytině, i když rytecká rozkresba se její podobě snaží přiblížit. Krásné je razítko, nechávající vyniknout stavitelovu ozdobnému podpisu, se střízlivě pojatým domicilem a datem.
Milovníkům pionýrských dob železného oře a balonového létání nová emise jistě udělá radost. Líbí se i mně, a kdyby šlo o první Bauerovu známku na toto téma, nevytkl bych jí ani ň. Jen čím dál větší nároky nás ale posouvají vpřed…