Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

PDF verze 5. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5. (PDF, 5,25MB)

František Beneš

V našem seriálu věnujeme hodně pozornosti období protektorátu, po němž zbyla v našem oboru řada nezodpovězených otázek. Minulé pokračování jsme věnovali obviněním, která vznesl proti R. Gilbertovi znalec a publicista E. Hirsch po návratu z terezínského ghetta. Citovali jsme z jeho trestního oznámení, jak je uchováno ve Státním oblastním archivu v Praze. Dnes si ze stejného archivu ukážeme záznam výpovědi RG, kterou v této věci učinil před Mimořádným lidovým soudem v Praze dne 1.10. 1946. Protože jde o zajímavý text, který se navíc dochoval dobře čitelný, rozhodli jsme se předložit vám ho v původní podobě.