Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

PDF verze 6. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6. (PDF, 1,16MB)

František Beneš

V srpnovém čísle jsme RG opustili ve svízelné situaci. Po osvobození čelil obviněním, která proti vznesl redaktor Ervín Hirsch, v jejichž důsledku mu nejen hrozily nemalé soudní sankce a vážné problémy v zaměstnání, ale odvrátila se od něj i část filatelistické veřejnosti. Jeho milovaný obor se mu najednou vzdaloval a dokonce mu hrozilo, že přijde o své sbírky.

Tato nejistá situace přitom trvala dlouhou dobu, jak dosvědčují data na soudních spisech i poštovních dokladech, které s nimi souvisejí.

Bylo vyslechnuto mnoho svědků, kteří měli potvrdit nebo naopak vyvrátit, zda se RG za protektorátu provinil proti národní cti, ze zištných důvodů kolaboroval s Němci, zastával antisemitské postoje a využíval svého postavení znalce a obohacoval se na úkor obětí nacistického režimu. Ukázat si to můžeme na několika stránkách tehdejších protokolů.
Od RG se tehdy odvrátili i jeho kolegové, filatelističtí znalci, s nichž někteří jej už za první republiky podporovali v jeho odborných sporech, nebo naopak stáli na straně jeho oponentů.

Někteří svědci vypovídali v jeho prospěch, jiní jej naopak obviňovali. Šlo přitom i o významné a známé osobnosti tehdejšího filatelistického života, jak si ukážeme v příští části.