Stálá je jedině nestálost

Stálá je jedině nestálost

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Immanuel Kant
Den vydání: 10. dubna 2024
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 44 Kč); č. 1257
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Markéta Prachatická
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 300.000
FDC: DT; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300


Ač od narození německého filosofa Kanta uplynula už tři století, k jeho dílu se vracíme dodnes. Myslel a psal totiž nejen nově, ale i velmi srozumitelně, zjevně při tom myslel na své čtenáře. Na známce autorka připomněla jeho vzletnou větu, na kterou si jistě vzpomenou diváci Menzelova filmu Skřivánci na niti. V něm autor předlohy Bohumil Hrabal na šrotišti kladenské huti vložil profesorovi do úst: „Stačí takhle zadarmo zvednout hlavu a… vidíte to nebe? Pan Kant takhle chodil v Königsbergu a napsal – Dvě věci naplňují mou mysl vždy znovu a znovu a s přibývajícím obdivem a úctou: ohvězdněné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. To tam nahoře ničí moji důležitost, takže si připadám jako nějaké zvířátko. Ten mravní zákon ale zvyšuje moji cenu do nekonečnosti, ve které jsem naprosto nezávislý od světa smyslů…“ A s hlavou zvrácenou k nebi vzápětí spadl do jámy, což komentoval: „To je ta oslava člověka – vidí samé ideje, a klopýtne o kdejaké hovno. Vítězství sestává ze samých průserů.“

Novou emisi autorka pojala zcela jinak, než například své osobnosti z roku 2006, nebo Lidice z roku 2012. Myslím, že známku i celou emisi někteří přijmou s rozpaky nad nebarevností a až funerálností (náhrobek na FDC a věnec v razítku, byť vavřínový). Čím déle se ale na známku dívám, tím víc se mi líbí, už proto, že je jiná.