Jiří Rathouský a skupina Máj

Jiří Rathouský a skupina Máj

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách: Jiří Rathouský
Den vydání: 10. dubna 2024
Hodnota: 31 Kč; č. 1256
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40 mm
Grafická úprava: Otakat Karlas
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 6 PL 4
Náklad: 40.000 známek (10.000 PL)
FDC: DT; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300


Tvorbě písma se u nás věnovala řada výtvarníků, z nichž někteří dalece přesáhli svou dobu. Patří k nim Jiří Rathouský, typograf, grafik a grafický designér. Já si jej nejvíc spojuju se skupinou Máj 57, sdružující řadu výtvarníků, k nimž mám vztah jako sběratel (Fremund, Piesen), a s některými jsem se dokonce osobně znal (např. Skřivánek). Rathouského jsem bohužel osobně nepoznal, a to i když jsem počátkem osmdesátých let jako knižní redaktor Zemědělského nakladatelství vyhledával typografy pro některé výpravné publikace. Dodnes toho lituju, protože jeho písma považuju za mimořádně zdařilá. Mám proto radost, že mu byla věnována samostatná emise, z níž se mi nejvíc líbí velkoryse pojatá známka. Autor její grafické úpravy pietně převzal hlavní část plakátu s písmeny „a“ (podobný byl k 11. kongresu Mezinárodní asociace typografů 1968) a důvtipně jej doplnil názvem státu, nominálem a jménem.

Razítko mi připadá méně srozumitelné, fotografie na FDC je sama o sobě dobře sdělná, se známkou mi ale neharmonuje. To hlavní – známka, je v mých očích ale jednoznačně na jedničku!