Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

PDF verze -> Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví (PDF, 482 kB)

František Beneš

Moderními postupy při zkoumání pravosti předmětů sběratelského zájmu jsme se ve Znalecké hlídce zabývali už několikrát. O jednom z nich – Ramanově spektrometrii – nedávno referovaly sdělovací prostředky v souvislosti s měřeními prováděnými v oblasti ochrany životního prostředí. Zřejmě si toho povšiml čtenář Pavel Hrubý, který napsal: „Uvítal bych, kdyby pan Beneš mohl na stránkách Filatelie popsat tzv. Ramanovu spektrometrickou metodu identifikace tiskových barev při kontrole např. dodatečných zásahů padělatelů.“ Možná by toto téma zajímalo více sběratelů, a tak jsme se rozhodli se na něj v naší rubrice znovu podívat.
Continue reading Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980

PDF verze -> Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980 (PDF, 475 kB)

František Beneš

Zhruba po roce 1995 se na našem trhu začaly objevovat padělky zoubkování moderních známek – slovenských, později českých a pak i ČSR II. Zpočátku šlo o padělaná dvojitá zoubkování (i různě posunutá), pak o padělky zoubkování v odlišné (posunuté nebo převrácené) poloze a objevily se i padělky přidaných přečnívajících perforačních otvorů. Některé z padělaných variant přitom nemohly ani existovat.
Continue reading Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980

Unikátní příčka?

PDF verze -> Unikátní příčka? (PDF, 478 kB)

František Beneš

Přesně před 11 lety, ve F2/2000, P. Folprecht zakončil svůj článek Známka 500 h Hradčany s převráceným černým přetiskem SO 1920 úvahou: Dosud jsou známy známky jen s II. typem spirály. Existují však i s I. typem spirály (tedy ze ZP 32 a 35/2) nebo II. typem příčky? Krátce – Máte ji?
Continue reading Unikátní příčka?

Dvojité zoubkování z rotačky WIFAG – pravé, nebo padělek?

V rubrice Znalecká hlídka u každého probíraného případu vždycky uvádíme i odpověď na otázku, zda je zkoumaná známka (či jiný materiál) pravá, nebo padělaná. Dnes jsme zvolili jiný postup. Bez jakýchkoli komentářů a nápověd uveřejňujeme obrázek přepážkového archu známky 1 Kčs z emise Staré rytiny lodí 1976, Pof. č. 2208, s dvojitou perforací.

PDF verze -> Filatelistická hádanka (PDF, 604 kB)

František Beneš

Continue reading Dvojité zoubkování z rotačky WIFAG – pravé, nebo padělek?

„Revoluční vydání 1945“

František Beneš

Obliba tzv. revolučních vydání z roku 1945 – přetisků na protektorátních známkách – zjevně neklesá, o čemž svědčí ceny dosahované za ně v prodejnách, na burzách i na aukcích. Vycházejí o nich odborná pojednání a katalogy. Není přitom žádným tajemstvím, že naprostá většina z těchto „vydání“ vznikla dodatečně, jako soukromé výrobky, bez jakékoli poštovní potřeby, obvykle ve snaze nějak zužitkovat jinak neprodejné protektorátní známky.
Continue reading „Revoluční vydání 1945“

Padělek vzácné průsvitky

PDF verze -> Padělek vzácné průsvitky (PDF, 1,86 MB)

František Beneš

V naší rubrice jsme se postupně zabývali padělky přetisků, razítek, zoubkování, barev, celistvostí a řadou dalších, dnes se ale podíváme na takový, jaký jsme dosud neprobírali – na padělek průsvitky. Předložen mi byl v průběhu února a je důkazem, že cokoli padělat lze, také padělatelé zfalšují. Opatrnost je tedy namístě i tam, kde bychom nějakou nekalost nečekali. Konkrétně tato známka prošla rukama několika zkušených sběratelů, aniž by vzbudila jejich podezření, a nakonec byla prodána za více než čtyřicet tisíc korun!
Continue reading Padělek vzácné průsvitky

K dopisnici s prvním přítiskem Poštovního muzea

PDF verze -> K dopisnici s prvním přítiskem Poštovního muzea (PDF, 1,05 MB)

František Beneš

Znalci se obvykle zabývají padělky, až když se objeví na trhu, a to už bývá pro oklamané sběratele pozdě – škodu už utrpěli. Mnohem lepší by proto bylo, kdyby se znalci zabývali také možnostmi padělání před tím, než k němu vůbec dojde, a na základě svých zkušeností se pokoušeli odhadnout, kam a jakým způsobem se neblahý zájem padělatelů obrátí – a sběratele tak dokázali varovat s předstihem.
Continue reading K dopisnici s prvním přítiskem Poštovního muzea

Staré atesty nemusejí být vždy zárukou pravosti

PDF verze -> Staré atesty nemusejí být vždy zárukou pravosti (PDF, 4,29 MB)

František Beneš

Mezi sběrateli se občas vyskytne názor, že znalci dřívějších generací měli v otázce určování pravosti starých známek výhodu, už proto, že je od jejich vydání nedělila tak dlouhá doba jako nyní, a nemuseli tedy čelit padělkům, které se objevily až později. Zčásti je to jistě pravda, na druhé straně však tito naši předchůdci nemohli používat novodobější poznatky, které jsou (nebo by alespoň měly být) přirozenou součástí práce znalců pozdějších. Pouhá skutečnost, že známka byla ověřena před dlouhými roky, proto není a nemůže být zárukou její pravosti.
Continue reading Staré atesty nemusejí být vždy zárukou pravosti

Trojnásobný padělek smutečního aršíku Zápotocký

PDF verze -> Trojnásobný padělek smutečního aršíku Zápotocký (PDF, 313 kB)

František Beneš

Druhý typ aršíku k úmrtí A. Zápotockého z roku 1957 patří k nejpopulárnějším „specialitám“ ČSR II. V této oblasti samozřejmě existuje mnoho vzácnějších a dražších položek, ale právě tenhle aršík (spolu se „zlomenou tlapou“) je v popularitě hravě předčí.
Continue reading Trojnásobný padělek smutečního aršíku Zápotocký