Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Blaise Pascal
Den vydání: 14. červen 2023
Hodnota: 27 Kč; č. 1220
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Piekar
Autor liniové kresby: Václav Fajt
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300


Věta v úvodu je jedním z mnoha citátů uváděných dodnes z díla matematika a filozofa Blaise Pascala, jehož 400. výročí narození připomíná nová emise. Pocházel z bohaté rodiny, otec byl správcem královských daní, a tak už od útlého mládí získával vynikající vzdělání. Jako mladík sestrojil první mechanický kalkulátor schopný sčítat a odečítat. Později zanechal výraznou stopu v řadě oborů, matematice, geometrii, kombinatorice, fyzice, ale i teologii a filozofii. Formuloval Pascalův zákon konstatující, že tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně, z čehož dodnes vychází veškerá hydraulická technika. Svými pokusy dokázal existenci vakua. Položil základy teorie pravděpodobnosti. Brilantně formuloval kritické výpady proti uvolněné morálce tehdejší katolické církve. To všechno za velmi krátký život, zatížený chatrným zdravím a řadou nemocí. Hold vzdaný mu novou emisí je proto zcela zasloužený.