Vazba květin s kupony pro přítisky – v šachovnicové úpravě

Vazba květin s kupony pro přítisky – v šachovnicové úpravě

František Beneš


Název emise: Vazba květin „A“
Den vydání: 8. června 2016
Hodnota: A (16 Kč) – č. 889 (ČP)
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Rozměr obrazu známky: 30 x 23 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF
Náklad: 207 tis. (23 tis. PL) – ke dni vydání
FDC: OTp v barvě tmavozelené
Rytec: Miloš Ondráček
Tisk: PTC; Náklad FDC: 3.500


Známky s kupony pro přítisky jsou u nás tradičně oblíbené, a nic na tom nezměnilo ani zavedení Vlastních známek. Na těch sice můžete pro svůj přítisk využít přímo jejich plochu, ale zatím bohužel jen při objednání tak vysokého počtu exemplářů, že to zdaleka přesahuje potřeby i finanční možnosti skoro všech běžných uživatelů pošty. Pro ty je naopak možnost zhotovení přítisku na kupony tak snadno dostupná (prakticky i finančně), že jsou objednávány i pro nepoštovní účely, zejména jako originální dárek k nejrůznějším příležitostem. Nové šachovnicové uspořádání známek a kuponů tyto možnosti dále rozšiřuje.

Novou známku s kupony navrhla zkušená a mezinárodně úspěšná autorka Marina Richterová. Za téma zvolila kytici nahlíženou shora. Jde o propracované dílko s krásným písmem, škoda jen, že mu nemohla být věnována větší plocha. Takto na malém rozměru známky detaily obrazu zanikají, nebo jsou jen málo zřetelné, k čitelnosti nepřispívá ani nekontrastní tmavé pozadí. Dobře je to vidět při srovnání s kupony, na nichž mají kresby více místa. Jde o stejný problém jako u Kállayovy známky Pošta na křídlech s kupony pro přítisky, o níž jsme psali ve F3/2015. I Richterové předloha v šestinásobně větším rozměru byla jistě krásná, skutečný rozměr známky jí však prostě nesvědčí.

Utištěně působí i razítko, byť graficky zdařilé. Naproti tomu kresebná výzdoba FDC, kterou podle Richterové předlohy vyryl Miloš Ondráček, je vysloveně povedená.