Všeobecná světová výstava – skoro doma

Všeobecná světová výstava – skoro doma (201KB)

František Beneš

Název emise: EXPO 2015 Milano – příležitostný aršík
Den vydání: 18. 3. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 25; kat. č. A843 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 110 x 80 mm
Výtvarný návrh: Adam Hoffmeister
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 6 AP
Rytina FDC: Bohumil Šneider
FDC: OTp v barvě fialové; vytiskla PTC Praha

Když jsem psal tento článek, zbývalo do otevření letošního Expa 62 dní, 17 hodin, 1 minuta a 44 vteřin – alespoň tak to uváděla časomíra na webové stránce české účasti na výstavě (www.czexpo.com), a vteřinový údaj nás k ní krok po kroku přibližoval. Na poutači nás zdraví usměvavá česko-italská krasavice Alena Šeredová, s přilbou na hlavě, na lešení stavby českého pavilonu. Ten pořadatelé zařadili jako druhý nejzajímavější do seznamu expozic doporučených pro návštěvníky, hned za domácí italský. Expo se koná v Miláně, hlavním městě Lombardska, tedy skoro u nás doma – alespoň z historického hlediska, protože tato italská provincie s námi byla ještě před půldruhým stoletím součástí jednoho státu, Rakouského císařství. A dnes je vlastně ještě blíž, politicky (v EU) i dostupností, snadno se tam lze vypravit s nízkonákladovými aeroliniemi (let trvá jen půldruhé hodiny a nejlevnější jednosměrnou letenku jsem na webu našel za necelých čtrnáct set korun), a tak možná stojí za to se zamyslet nad případným výletem. Vždyť kam se člověk dostane, v koloběhu práce a rodinných povinností! S datem si nemusíme lámat hlavu, přizpůsobit ho můžeme časovým možnostem a letenkám. Výstava bude totiž trvat půl roku, od 1. května do 31. října, což je uvedeno dokonce na dolním okraji nového aršíku.

Ten upoutá na první pohled – jeho veselá, a přitom jednoduchá podoba s barevnými stopami štětce na okraji je v naší známkové tvorbě originální. Dobře harmonuje s logem výstavy a současně zajímavě kontrastuje s klasickým vyobrazením na známce aršíku – veleslavnou Leonardovou freskou Poslední večeře Páně, na zdi milánského kostela Svaté Marie (Santa Maria delle Grazie). A v tom je trochu problém – freska (přesněji tempera na sádře) je totiž neobyčejně rozměrná, měří bezmála 9 x 5 metrů (880 x 460 cm), a její přenesení na plochu 5 x 2 centimetry je vlastně zmenšením na pouhopouhého půl procenta! Tím samozřejmě nutně došlo k významné ztrátě vypovídací schopnosti díla, z nějž na známce zbyly jen hrubé obrysy postav. A to ještě díky kvalitnímu ofsetovému rastru, použitému PTC; kdyby byl zvolen rastr obsažený v logu výstavy (je odlišný a mnohem hrubší, ale zjevně musel být užit na základě požadavku majitele autorských práv, v rámci jednotnosti jeho používání), byl by výsledek ještě nečitelnější.

Trošku legrační a velikášské mi připadá označení na pravém okraji známky: L. da Vinci / A. Hoffmeister 2015, už proto, že grafická úprava se týká především okraje aršíku; na známce samotné je omezena na namontování názvu státu, zbytek je obraz a logo, tedy díla jiných autorů. Adam Hoffmeister (1953) je nováčkem v naší známkové tvorbě, ale už podle neobvyklého příjmení lze odhadnout, že jeho rodina s našimi známkami něco společného má – jeho otec Adolf je přece tvůrcem dvou emisí s karikaturami významných osobností kultury a vědy z let 1968 – 69. Přejme tedy novému autorovi – jinak zkušenému celoživotnímu výtvarníkovi –, aby ve šlépějích svého tatínka úspěšně pokračoval, a o jeho prvotině na poli známkové tvorby stručně konstatujme: Nepřehlédnutelná.

Ač známka ofsetová, kresebná výzdoba na obálce dne vydání je vytištěna z rytiny, a jde o dílko jednoduché a zdařilé. Vlastně jen jakoby pár čarami tu autor s rytcem vykouzlili podobu milánského Dómu – katedrály Narození panny Marie, pátého největšího chrámu světa. Podání je sympaticky moderní, skoro až gaudíovské, s nerovnými liniemi, které sice neodpovídají doslovné podobě gotické předlohy, ale přibližují ji dnešku. Střed razítka tvoří Leonardova kresba Vitruvianského muže, zobrazující ideál dokonalosti lidského těla, zřejmě nejznámější kresba lidských dějin.