Pof. 674 – Změna barevnosti známky – Lidová architektura „A“

PDF verze -> Pof. 674 – Změna barevnosti známky – Lidová architektura „A“ (PDF, 210 kB)

František Beneš

V závěru úseku věnovaného známkám v dodatku katalogu Pofis za rok 2012, který je přílohou tohoto čísla, se nachází stručná poznámka: „V roce 2012 byl uskutečněn dotisk známky Pof. 674 Lidová architektura A. Známka z dotisku nemá šedomodrý podtisk.“ Jde o situaci v naší známkové tvorbě neobvyklou, proto jí věnujme alespoň pár řádek.

Z oznámení České pošty vyplývá, že důvodem pro změnu barevnosti byla skutečnost, že původně vytištěná barevná kombinace pokrývala většinu plochy známky, která svým formátem patří mezi nejmenší české výplatní známky. Ponechaný nepotištěný prostor v poštovním provozu způsoboval značnou chybovost na automatické třídící lince v Malešicích, protože nepostačoval pro jednoznačnou identifikaci známky. Zásilky vyplacené těmito známkami byly proto často vyřazovány z linky k ručnímu třídění, což je u výplatní známky nepřijatelný stav.

Jednoznačná specifikace minimálního nepotištěného papíru kvůli snímání bezpečnostního cartaxového nátěru papíru přitom neexistuje. V provozních zkouškách známek, na uzavřeném okruhu třídící linky v Malešicích před původním zahájením tisku výplatních známek, se žádné problémy na desítkách zkušebních zásilek neprojevily.

Známka musela být proto zjednodušena a po dohodě mezi PTC Praha, a.s., odborem známkové tvorby ČP a s autorem známky (Janem Kavanem) bylo rozhodnuto o vypuštění hlubotiskové barvy pozadí. Byla tedy zjednodušena barevnost vypuštěním jedné plošné barvy, ale nedošlo k žádné změně kresby. Tuto technologickou změnu považujeme za variantu původní známky (bude se vyskytovat v celém dotisku) a barevně pozměněná známka proto nebyla ohlášena ve Věstníku jako známka nová. V evidenci ČP je vedena pod původním pořadovým číslem a stejně bude zřejmě evidována i ve filatelistických katalozích, s rozlišovacím znakem za katalogovým číslem. Původní tříbarevná známka již nebude dotiskována a náklad původní varianty byl tudíž ukončen. Obě varianty jsou v platnosti.