My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích

PDF verze -> My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích (PDF, 3 742kB)

František Beneš

Blahoslavený podzim! Filatelistická sezóna po letní přestávce nabrala dech, sběratelé i obchodníci jsou ve svém živlu, prostě každoroční filatelistické žně jsou v plném proudu. Naše i zahraniční aukce následují jedna za druhou, obchodníci inzerují a předhánějí se ve výhodných nabídkách. A jak si přitom stojí naše známky? Situaci u nás většina sběratelů zná, aukční katalogy a výsledky aukcí Prolil a nabídky některých firem přináší Filatelie pravidelně, o katalogy jiných firem si lze bez problému napsat. Jaká je však situace v zahraničí? To už každý sběratel sám mnohdy sledovat nemůže, ať už pro pracovní zaneprázdnění, jazykovou bariéru, finanční náročnost (posílání aukčních katalogů jednotlivým zájemcům ze zahraničí přeci jen něco stojí) či z jiných důvodu. Přitom Jde o informace zajímavé, které ceny československého filatelistického materiálu, dosahované u nás, stavějí mnohdy do překvapivého světla. Continue reading My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích

Neznámá FDC

PDF verze -> Neznámá FDC (PDF, 342kB)

František Beneš

Ve všech katalozích ČSR II je u dvouznámkové emise Výročí 25. února 1948 z roku 1949, Pot. č. 500- 501 , tradičně uvedeno, že k ní byla vydána pouze jedna obálka 1. dne vydání, a to s nalepenou známkou 3 Kčs. Obálka s druhou známkou emise, v hodnotě 1 O Kčs, podle katalogových údajů vydána nebyla – a přesto existuje. Důkazem toho je exemplář FDC na obr. 2, doporučeně odeslaný známým filatelistou Karlem Basikou (jeho razítko je otištěno na zadní straně). Vyobrazená obálka pochází z exponátu, který získal na tuzemských výstavách četná ocenění; přesto si při jeho prohlídce a hodnocení nikdo z návštěvníků ani jurymanů této FDC zřejmě pořádně nevšiml. Není to však jediná zajímavost u FDC této emise. Na obr. 3 je FDC, na níž jsou nalepeny dvě známky 3 Kčs. Existence takové FDC nebyla dosud podle našich poznatků publikována. Rada na závěr – prohlédněte svou sbírku i přebytky a na burzách i výměnných schůzkách mějte oči otevřené. Je přece velmi pravděpodobné, že vyobrazené obálky budou mít někde sestřičky…

Patálie kolem názvu

PDF verze -> Patálie kolem názvu (PDF, 389kB)

František Beneš

Aršík, přepážkový list, upravený přepážkový list, kdo se v tom má vlastně vyznat? -takhle žehrají mnozí naši sběratelé při řešení otázky, zda si tu či onu položku mají, či nemají zařadit do sbírky. Názvosloví používané poštou se totiž značně liší od názvosloví filatelistického á ani nejrůznějším svazovým komisím a pracovním skupinám se na tom doposud nepodařilo nic změnit. „Jó, to by se za první republiky nemohlo stát!“ slýcháme občas nostalgickou poznámku pamětníka. Continue reading Patálie kolem názvu

Frankatura jako půl kila zlata

PDF verze -> Frankatura jako půl kila zlata (PDF, 421 kB)

František Beneš

Odesílatelé na celém světě často žehrají na stále se zvyšující poštovní poplatky. Co by však řekli při pohledu na tuto ruskou zásilku z roku 1915, zabalenou v jutovém pytli a odeslanou 21. ledna 1915 z pošty Orel do Rigy, která měla udanou cenu 342.550 rublů a vylepenou frankaturu ve výši 596,5 rublu! Frankatura sestává celkem ze 119 kusů ruských pětirublových známek emise 1909, s obrazem cara Nikolaje II., Mi. č. 95, a dále ze dvou známek – 50 kopejek a 1 rubl téže emise. Continue reading Frankatura jako půl kila zlata

Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

PDF verze -> Vážená paní vrchní vodovodní potrubová … (PDF, 358kB)

František Beneš

Záliba Evropanů a Čechů obzvláště v titulech a titulováni je dávno dobře známá a filatelisté – sběratelé celistvosti by o tom mohli dlouho vyprávět. Šroubovaná obřadnost používaná v adresách vzkvétala zejména za první republiky, a tak se čas\ o setkáme s výrazy typu Vážený pán, p. Václav Vízek, emeritní revident státních drah ústřední zúčtovny vozů, Praha – Karlín, u Invalidovny (na pohlednici z roku 1925). Samozřejmostí bylo uvádění všech možných titulů, mnohý student je MUC. či JUC., učitel v důchodu je emeritní profesor, majitel dílny je nazýván továrníkem, majitel domku pak majitelem realit. Continue reading Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

Bože, ať sousedům ta koza chcípne

PDF verze -> Bože, ať sousedům ta koza chcípne! (PDF, 381kB)

František Beneš

Obyčejná korespondence adresovaná velkým úřadům, není obvykle předmětem zvláštního zájmu sběratelů. Například takto použitých zálepek 1 Kč vydání 1927 se dochovalo velké množství a na burzách a pultech obchodníku je lze spatřit za pár korun. Zkrátka n1c zajímavého. A přece – někdy Jen stačí takovou zálepku obrátit a začíst se do jejího textu. Najednou vám pak na dlani v několika řádcích leží celé lidské příběhy. Jako dvě zálepky shodně odeslané Sociální pojišťovně v Praze. V obou případech se odesilatel nepodepsal a obě obsahují udání. První z nich 1e adresována „P.T. Soc1ální ústřední pojišťovně v Praze“ a odeslána z Olomouce 4. 9. 1934. Continue reading Bože, ať sousedům ta koza chcípne

Dopisy prezidentům podruhé

PDF verze -> Dopisy prezidentům podruhé (PDF, 393kB)

František Beneš

K článku Za málo peněz hodně muziky (F 5/97), ve kterém jsme se zabývali korespondencí adresovanou našim prez1dentom. přišlo několik ohlasů. Několik čtenářů se ptalo, proč jsme mezi dopisy adresované prezidentům CSA I nezařadili i dr. Emila Háchu, který minimálně po první abdikaci prezidenta dr. Edvarda Beneše v roce 1938 do obsazení zbytku republiky německou armádou v roce 1939 vykonával funkci prezidenta republiky. Odpověď Je Jednoduchá- portrét dr. Háchy nevyšel na poštovní známce a tak také neexistuje celistvost takovou známkou vyplacená. Continue reading Dopisy prezidentům podruhé

Havlíčkův Slovan

PDF verze -> Havlíčkův Slovan (PDF, 414kB)

František Beneš

Staré noviny a časopisy, opatřené novinovými známkami či kolky, jsou tradičně tak trochu na okraji zájmu filatelistů. Důvodem je asi nepraktický a neskladný formát, pro který Je lze jen těžko umístit na výstavní listy, u některých časopisů pak i jejich značná tloušťka. Mezi sběrateli jsou proto obecně oblíbenější novinové pásky malého formátu, obsahující vedle vylepené známky už většinou jen adresu předplatitele. Je to ale škoda. Při prolistování třeba sto a více let starých novin na nás totiž archaickou češtinou zavane idylická atmosféra dávno minulých dob, pousmějeme se nad žhavými problémy, tehdy hýbajícími světem – Jejich rozuzlení přece dávno známe z dějepisu – a závistivě si povzdechneme nad neuspěchaným tempem tehdejšího života. Continue reading Havlíčkův Slovan

Znovu vyplaťte!

PDF verze -> Znovu vyplaťte! (PDF, 385 kB)

František Beneš

Zajímavým dokladem bdělosti poštovních úředníku za první republiky je dopis firmy Josef Pexa a spol. z Prahy – V1nohrad, odeslaný do Budapešti. Na obálku vyplacenou známkou 2 Kč Malá dohoda 1937, Pof. č. 320, znehodnocenou vlnovkovým razítkem Praha 31 s rozlišovacím písmenem Se, s datem 25. 1. 1938 ve 22 hod. byl dolepen lístek papíru s rukopisnou poznámkou: 2,- Kč známka je již neplatná. Znovu vyplaťte!“, stvrzený otiskem razítka téže pošty, data a hodiny, avšak s rozlišovacím písmenem 10b. Nalepená známka Je podtržena modrou tužkou a v den podání dopisu už skutečně 5 dnů neplatila (její platnost skončila 20. 1. 1938). Continue reading Znovu vyplaťte!

Úpravy statní hranice

PDF verze -> Úpravy statní hranice (PDF, 380 kB)

František Beneš

V těchto dnech vstupuje v platnost ústavní zákon o úpravě státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Jeho předmětem je mimo jiné i vzájemná výměna částí území, v případě ČR např. osady U Sabotú, postoupené slovenské straně. Tomuto případu se tisk v posledních letech obsáhle věnoval a pro vleklost jednáni měli i filatelisté mnoho příležitostí výměnu území dokumentovat odeslanými celistvostmi z nejbližších poštovních úřadů obou států. Continue reading Úpravy statní hranice