Budoucí vzor pro Vlastní známky patří včelám a včelařům

Budoucí vzor pro Vlastní známky patří včelám a včelařům

František Beneš

Název emise: Český svaz včelařů – 150. výročí
Den vydání: 18. května 2022
Hodnota: 23 Kč; č. 1161
Rozměr známkového obrazu: rovnostranný šestiúhelník s velikostí obrazu do 30,8 mm
Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 4x PL 5
Náklad: 75 tis. ks (15 tis. TL)
FDC: digitální tisk; Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Včely mám rád, jako student jsem se s nimi seznámil opravdu podrobně v rámci předmětu včelařství na střední i vysoké zemědělské škole. Potěšilo mě, že jsem zapálené včelaře poznal i mezi filatelisty, a musím říci, že takoví Karel Špaček a Vít Vaníček mají opravdu prvotřídní med, jak jsem měl možnost osobně zjistit a ochutnat.

Chovatelé včel se sdružují v Českém svazu včelařů, což je spolek s úctyhodně dlouhou tradicí (dokonce o trochu delší než je naše spolková tradice filatelistická).

Je mi sympatické, že oddělení známkové tvorby Generálního ředitelství České pošty hledá stále nové způsoby, jak pro známky zaujmout veřejnost. Nový šestiúhelníkový tvar dokonale symbolizuje téma emise: odpovídá tvaru buněk ve včelí plástvi. Snížený počet známek na malém listu je vstřícný i k budoucím objednatelům Vlastních známek, jimž navíc poskytuje mnohem větší prostor na kuponech a okrajích.

Pro úplnost dodejme, že „Včelařství“ ještě není skutečným vzorem pro Vlastní známky, tím bude zanedlouho až známka s historickou tramvají, jejíž tisková úprava bude totožná. Díky dnešní emisi si však tuto novou úpravu dovedeme představit.
V kresebné výzdobě FDC i na razítku jsou historické včelí úly. Nominál 23 Kč odpovídá těžšímu „eko“ psaní.