Půl století skvělé akce pro mládež

Půl století skvělé akce pro mládež

František Beneš

Název emise: 50. výročí Filatelistické olympiády mládeže
Den vydání: 18. května 2022
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1160
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko, sro.
Tiskové formy: zn. 2x PA 50, SL 8x (8 + /2 + 2/K)
Náklad: 500 tis. + 9 tis. SL
FDC: OTp; rytec: Bohumil Šneider
Tisk: Tiskárna Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Tohle maďarské přísloví můžeme směle použít na Filatelistickou olympiádu mládeže, od jejíhož vzniku letos uplynulo padesát let. K tomu, že ji vymysleli a uvedli do života se v průběhu doby hlásilo více sběratelů a filatelistických funkcionářů – takže leckterý zájemce o ni mohl nabýt dojmu, že skutečného otce téhle bezvadné akce snad už ani neznáme. Není to ale pravda a důkaz o tom můžeme snadno najít v našem časopisu. Konkrétně ve Filatelii 11/1970, na straně 324 je otištěn dopis Josefa Šolce z Hodonína, v němž předkládá návrh na uspořádání Olympiády mladých filatelitelistů a podrobně popisuje, jak by měla probíhat (vyobrazujeme jej na další straně). Tento jeho návrh padl na úrodnou půdu a ve školním roce 1971/72 byla soutěž uvedena v život.

Josef Šolc tedy olympiádu vymyslel a také ji uvedl v život – její první ročník se konal v jeho domovském Hodoníně, na což správně odkazuje domicil razítka FDC nové emise. V tom dávném prvním ročníku jako mladý filatelista soutěžil i Zdeněk Okáč, který se pak v průběhu let stal známým organizátorem brněnského filatelistického života a nyní stojí v čele Komise mládeže Svazu českých filatelistů – kruh se tedy vlastně svým způsobem uzavřel.

Známka i FDC se mi líbí a považuju za velké štěstí, že jejich zpracování bylo svěřeno osvědčenému tvůrci Jiřímu Slívovi. Každá součást emise je pojednána vtipně, ba důvtipně, protože dokonale vystihuje téma. Soutěžní prvek Olympiády symbolizují „Známkobolos“, na kuponech pak vzpěrač a cyklista, na kresebné výzdobě FDC stupně vítězů. Prvek filatelistický zastupují obrázky známek na každé z těchto „sportovních“ kreseb.

Co je však nejdůležitější, Filatelistická olympiáda mládeže i po padesáti letech žije, jak se můžeme přesvědčit na fotografiích z letošního ročníku na následující straně.