Články

František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách –
František Ronovský
Den vydání: 20. října 2021
Hodnota: 33 Kč; kat. č. 1138
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40
Grafická úprava: Kamil Knotek
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PL 4
Náklad: 60.000 (15.000 PL)
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

František Beneš

Letos je to právě třicet let, kdy byl ukončen vleklý soudní spor (započatý o deset let dříve), v němž šlo o vrácení kupní ceny za údajně vzácnou známku, o níž se ale ukázalo, že je prakticky bezcenná. To by nebylo vcelku nic zvláštního, takových případů bylo a je jistě mnohem víc, tenhle byl ale pouhým vrcholkem ledovce afér, jejichž hlavním aktérem byl zřejmě nejdrzejší podvodník naší filatelistické historie. I když od té doby uplynula pěkná řádka let, jeho příběh stojí za připomenutí.
Continue reading Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

Hanácký Supersport předběhl dobu

Hanácký Supersport předběhl dobu

František Beneš

Název emise: WIKOV 7/28
Den vydání: 6. října 2021
Hodnota: „B” – (= 19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1137
Rozměr známkového obrazu: 33 x 26 mm
Výtvarný návrh: Jiří Rameš
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 40 samolepicích známek
Náklad: 2 mil. (k datu vydání)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Hanácký Supersport předběhl dobu

Vlastní známky České pošty – Tenis

Vlastní známky České pošty – Tenis

František Beneš

Název emise: Český tenis, 2021
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty: 25x „B” – (= 19 Kč ke dni vydání), úspěšní čs. tenisté a tenistky
Kat. č.: VZ TL 124
Rozměry známkových obrazů: 23 x 30 mm
Grafická úprava: Tomáš Říha
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 25 samolepicích známek
Náklad: 8.000 TL

Continue reading Vlastní známky České pošty – Tenis

Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

František Beneš

Název emise: Čeští herci a herečky
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty:
27 Kč – Bohumil Záhorský; kat. č. 1135
33 Kč – Jiřina Šejbalová; kat. č. 1136
Rozměry známkových obrazů: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 166 x 108 mm
Výtvarný návrh: Jan Maget
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6AP (2x 1135 + 2x 1136 v šachovnicovém uspořádání + 1 kupon)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 2.700 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost

Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost

František Beneš

Název emise: Mláďata – štěňata (Český horský pes)
Den vydání: 8. září 2021
Hodnoty:
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1133 – hlava štěněte
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1134 – dvě štěňata
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Jitka Mašínová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x sešitek (2x 5 známek)
Náklad: 100.000 sešitků
FDC: nebyly vydány

Continue reading Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost

EXPO 2020 – o rok později a Jan Jiskra – návrat ke známkám po čtyřech desetiletích

EXPO 2020 – o rok později
a Jan Jiskra – návrat ke známkám po čtyřech desetiletích

František Beneš

Název emise: EXPO 2021 Dubai
Den vydání: 8. září 2021
Hodnota: „Z“ (=45 Kč ke dni vydání); kat. č. A1132
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 174 x 120 mm
Výtvarný návrh: Jan Jiskra
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6AP
Náklad: 31.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 3.000 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading EXPO 2020 – o rok později a Jan Jiskra – návrat ke známkám po čtyřech desetiletích

Marina Richterová – jako vždy – zcela svá!

Marina Richterová – jako vždy – zcela svá!

František Beneš

Název emise: Dante Alighieri
Den vydání: 8. září 2021
Hodnoty:
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1130 – portrét italského básníka Dante Alighieriho
„E“ (=39 Kč ke dni vydání); kat. č. 1131 – celá postava Dante Alighieriho
Rozměry známkových obrazů: 40 x 23 mm (1130),
40 x 50 mm (1131)
Rozměr aršíku: 188 x 110 mm
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4AP (2x 1130 + 2x 1131 + 1 kupon)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 2.900 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Marina Richterová – jako vždy – zcela svá!

Neutuchající kouzlo sto let staré makulatury

Neutuchající kouzlo sto let staré makulatury

František Beneš

Československá a dnes česká a slovenská filatelie je už více než sto let do jisté míry odlišná od toho, jak ke sbírání známek přistupují v jiných zemích. Nebývalé rozšíření tohoto oboru u nás už po přelomu předminulého a minulého století a pak hlavně za první republiky, a současně absence bezmála sedmi desítek let předchozí vydavatelské činnosti před vznikem republiky (300 let jsme trpěli, takže známky Rakouska a Uherska sbírat nebudeme, máme teď své vlastní, československé) a z toho vyplývající ztráta údobí klasiky s jejími rozsáhlými možnostmi specializace, to všechno vyústilo ve zvláštní přístup (zejména zaměření se na věci, které jinde považují za nepodstatné), který tak trochu přetrvává dodnes.
Continue reading Neutuchající kouzlo sto let staré makulatury

Čtvrt století dobrého díla

Čtvrt století dobrého díla

František Beneš

Název emise: Ochrana přírody – Milovice
Den vydání: 8. září 2021
Hodnoty:
23 Kč; kat. č. 1126 – modrásek hořcový Rebelův
26 Kč; kat. č. 1127 – stádo zubrů evropských
27 Kč; kat. č. 1128 – pratur
30 Kč; kat. č. 1129 – divocí koně
Rozměry známkových obrazů: 23 x 40 mm (1126),
50 x 40 mm (1127-9)
Rozměr aršíku: 175 x 121 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytina aršíku: Martin Srb
Druh tisku: OTp+OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1AP (4 známky + 2 kupony)
Náklad: 33.000 aršíků
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800 sérií

Continue reading Čtvrt století dobrého díla