Články

Staré padělky zepelínových dopisů

PDF verze -> Staré padělky zepelínových dopisů (PDF, 334 kB)

František Beneš

Německé zepelínové dopisy ze třicátých let jsou obvykle pravé – už proto, že samotné známky pro vzducholodní poštu bývají dost drahé, a tak padělatelům nestálo za to je pro tento účel používat. Neplatí to však vždycky, takže i tady se musíme mít na pozoru. Ukázat si to můžeme na trojici zjevně starých padělků celistvostí, pocházejících z doby, kdy vznikaly i ty zaručeně pravé.
Continue reading Staré padělky zepelínových dopisů

Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

PDF verze -> Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM (PDF, 139 kB)

František Beneš

Dlouhých dvanáct let uplynulo od předchozího vydání specializované příručky Pofis, věnované emisní činnosti známkové země protektorát Čechy a Morava. Sběratelé sice tak dlouho bez katalogu nebyli – v průběhu té doby vyšly dva katalogy v edici PofisMini, z nichž zejména ten žlutý z roku 2010 se ukázal nadmíru užitečným a hlavně praktickým – ale co je to platné, příručka je příručka, a ta na trhu citelně chyběla.
Continue reading Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

Identifikace tiskových technik a barevných odstínů

PDF verze -> Identifikace tiskových technik a barevných odstínů (PDF, 1,37 MB)

František Beneš

K častým problémům při identifikaci známek patří rozpoznání jejich barevného odstínu, a někdy i tiskové techniky, kterou byly zhotoveny. Spolu se správným určením druhu a rozměru zoubkování, a u některých známek i druhu a polohy průsvitky, popř. i podoby lepu, jde o pět oblastí úzce souvisejících s cenou známky.
Continue reading Identifikace tiskových technik a barevných odstínů

Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

PDF verze -> Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií (PDF, 1,32 MB)

František Beneš

V rubrice Znalecká hlídka se většinou zabýváme padělky ke škodě sběratelů – těch (opravdu) ke škodě pošty je totiž nepoměrně méně. Závorku se slovem opravdu jsme vložili proto, že není vyloučeno, že některé jsou ve skutečnosti také ke škodě sběratelů a jako ke škodě pošty se jen tváří – aby z nich vytáhly peníze (což může být případ některých pozdějších celistvostí s padělky výplatních známek z 90. let). Ať tak či tak, obojí musel někdo zhotovit, a to leckdy nejen na koleně.
Continue reading Padělky z jiného oboru – a přece související s filatelií

Ofsetový tisk – přednosti i rizika

PDF verze -> Ofsetový tisk – přednosti i rizika (PDF, 825 kB)

František Beneš

Ofsetový tisk čím dál víc proniká do naší známkové tvorby. Důvodem je především jednoduchost výroby a její nižší cena oproti tisku z hloubky (hlubotisk, ocelotisk). Určité obavy však vyvolává jeho poměrně snadná napodobitelnost.
Continue reading Ofsetový tisk – přednosti i rizika

Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

PDF verze -> 11-05Padelek nedotisku 10 Kc Ruze 2008.pdf (PDF, 459 kB)

František Beneš

Na trhu se letos objevily známky 10 Kč Růže 2008, Pof. č. 543, se silně zeslabenou nebo dokonce zcela chybějící červenou barvou. Byly nabízeny za 4 až 6 tisíc korun za kus a za tuto cenu jich několik našlo nového majitele. Když mi byly předloženy k prohlídce, zjistil jsem, že jde o padělky ke škodě sběratelů. A přitom na začátku všechno vypadalo tak krásně…
Continue reading Padělek nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008

Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky

PDF verze -> Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky (PDF, 858 kB)

František Beneš

Materiály související s holocaustem přitahují pozornost poštovních historiků, badatelů a sběratelů už po desítky let. Mnohé z nich, vzhledem k okolnostem, za nichž vznikaly a byly doručovány, se zachovaly jen ojediněle (a i jejich stav nezřídka odpovídá tragické situaci, v nichž je adresáti – často s nasazením života – uchovávali). A protože vzácnost v našem oboru souvisívá s cenou, jsou častým objektem zájmu padělatelů.
Continue reading Padělek terezínské známky na ústřižku balíkové průvodky

Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

PDF verze -> Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví (PDF, 482 kB)

František Beneš

Moderními postupy při zkoumání pravosti předmětů sběratelského zájmu jsme se ve Znalecké hlídce zabývali už několikrát. O jednom z nich – Ramanově spektrometrii – nedávno referovaly sdělovací prostředky v souvislosti s měřeními prováděnými v oblasti ochrany životního prostředí. Zřejmě si toho povšiml čtenář Pavel Hrubý, který napsal: „Uvítal bych, kdyby pan Beneš mohl na stránkách Filatelie popsat tzv. Ramanovu spektrometrickou metodu identifikace tiskových barev při kontrole např. dodatečných zásahů padělatelů.“ Možná by toto téma zajímalo více sběratelů, a tak jsme se rozhodli se na něj v naší rubrice znovu podívat.
Continue reading Ramanova spektrometrie ve zkušebnictví

K novým katalogům POFIS

K novým katalogům POFIS (PDF, 157 kB)

František Beneš

Nakladatelství POFIS průběžně aktualizuje svou řadu příruček pro sběratele známkových zemí působících od roku 1918 na našem území. Loni jsme jako dárek členům Klubu Filatelie připravili specializovaný katalog protektorátu ČaM, po něm vyšly tři specializované příručky – ČSR I, II a ČR. Vývoj poznání se však samozřejmě nezastavil, a tak vám dnes k těmto publikacím přinášíme další informace.
Continue reading K novým katalogům POFIS