Pof. 773 – 776 – Karlův Týn – a příroda kolem něj

PDF verze -> Pof. 773 – 776 – Karlův Týn – a příroda kolem něj (PDF, 813 kB)

František Beneš

Název emise: Ochrana přírody – Karlštejnsko
Den vydání: 4. 9. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: aršík – 62 Kč; č. A773 – 6 (ČP)

Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytec: Martin Srb
Rozměr aršíku: 177 x 121 mm
Rozměry známkových obrazů:
10 a 14 Kč – 23 x 40 mm; č. 773 a 774 (ČP)
18 a 20 Kč – 50 x 40 mm; č. 775 a 776 (ČP)
Druh tisku: OTp v černé barvě + plnobarevný OF; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 1 AP (o 4 známkách)
FDC: OTp; pro každou hodnotu samostatná, v barvách modrá (10 Kč), zelená (14 Kč), zelenomodrá (18 Kč), hnědá (20 Kč); tisk PTC Praha.

Karlův Týn – jak byl dříve česky nazýván jeden z nejslavnějších českých hradů, byl v naší známkové tvorbě připomenut už několikrát, za první republiky, za protektorátu, v poválečném období i v České republice. Založen byl v polovině 14. století, a i když je obecně vnímán jako hrad královský, nemalou část své bezmála šest a půl století dlouhé historie byl v jiných rukách – jako zástava za peněžní půjčky, či přímo jako vlastnictví Ústavu šlechtičen v Praze, od roku 1918 je majetkem státu. Ani jeho obecně známá gotická podoba není původní, ba dokonce ani příliš stará – je jí jen něco přes sto let (před tím byl hrad po dlouhou dobu spíše renesanční). Ale to není u nás nic zvláštního, vždyť i prastaře vyhlížející katedrála svatého Víta na Pražském hradě byla dostavěna teprve v půli první republiky!

Hrad, známý i ze zfilmovaného Vrchlického příběhu Noc na Karlštejně, navštívil u nás asi každý – minimálně se školním výletem. Měli jsme tedy možnost z dálky pozorovat jeho majestátní siluetu, i prohlédnout si Theodorikovy obrazy svatých v kapli sv. Kříže. Pro nás, filatelisty, je tohle všechno dvakrát blízké, protože známé ze známek, výzdoby FDC a příležitostných razítek.

Nyní si tedy Karlštejn a jeho okolí přiblížíme z jiné strany. Libuše a Jaromír Knotkovi a Martin Srb nás provedou Národní přírodní rezervací Karlštejn, založenou před bezmála šesti desítkami let. Vyskytuje se v ní teplomilná flóra typická pro středomořskou oblast, rostou zde druhy, které jinde v Čechách nenalezneme, a žije zde velké množství živočichů. Některé vidíme na aršíku a jeho známkách. Je to zejména Včelník rakouský a Saranče (10 Kč), Bělořit šedý (14 Kč), Modrásek vikvicový, Žluťásek čilimínkový a Koniklec luční český (18 Kč) a na nevyšší hodnotě (20 Kč) je pak sám hrad, který dal oblasti jméno, a krásná Růže keltská, prastará léčivá rostlina a předek většiny současných růží okrasných.

Se známkami vycházejí čtyři obálky dne vydání a ke každé známce bylo připraveno samostatné příležitostné razítko.