Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

PDF verze -> Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie (PDF, 678 kB)

František Beneš

Mám na mysli údobí protektorátu, s nacistickými represemi vůči našemu obyvatelstvu, týráním a individuálními i masovými vraždami, koncentračními tábory a věznicemi, utrpením jednotlivců i celých skupin. Rány z tehdejší doby se nezhojily dodnes – i když obětí a pamětníků ubývá, nad šesti lety teroru prostě nemohou zavřít oči ani další generace. Ve filatelii nám tuto neblahou minulost připomíná dochovaná korespondence, a vznikl dokonce samostatný obor, který se věnuje písemnému styku s věznicemi, koncentračními tábory a ghetty. Continue reading Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

Vánoce – letos šestadvacetkrát!

PDF verze -> Vánoce – letos šestadvacetkrát! (PDF, 245 kB)

František Beneš

Přesnější by bylo říci 1 + 25x, protože vedle výplatní známky s Ladovým Betlémem (věnujeme se jí na další stránce) Česká pošta k Vánocům připravila i sérii takzvaných Vlastních známek, tedy vydání mimo emisní plán (sběratelé se nemusejí děsit – nemají běžná samostatná katalogová čísla a do generální sbírky nepatří). Upraveny jsou do podoby adventního kalendáře – list jich obsahuje 25, a pokud byste měli tolik příbuzných a přátel, mohli byste každý den, od 1. do 25. prosince, sloupnout jednu a nalepit ji na Vánoční přání (to uvádím jen teoreticky, přání se samozřejmě obvykle posílají v kratším časovém rozmezí). Tolik pohlednic ale většina z nás nejspíš odesílat nebude, doufejme tedy, že známky na poštách budou ochotni prodávat i po menších množstvích (odstřihnout z archu pásku nebo blok by jistě nebyl problém).

Continue reading Vánoce – letos šestadvacetkrát!

Nové katalogy MICHEL

PDF verze -> Nové katalogy MICHEL (PDF, 361 kB)

František Beneš

Dnes se seznámíme s rovnou desítkou nových katalogů největšího evropského vydavatele filatelistické literatury Schwaneberger. Evropská řada Michel je dokončena díly 4 – 7 a doplňuje ji jednosvazkové Německo. V nové podobě se představily speciály Švýcarska a Lichtenštejnska (poprvé každý v samostatném svazku), na dva svazky je nyní rozdělen i šestý díl Zámoří. Pro tematické sběratele vychází námětový katalog Ptáci – Evropa. Continue reading Nové katalogy MICHEL

Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát

PDF verze -> Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát (PDF, 1 231 kB)

František Beneš

Ano, vím, ten zákon zněl jinak, ale měl znít takhle, jak to bylo stručně a jasně řečeno Národním shromážděním o TGM v roce 1930. Štefánik na svůj zákon čekal o šedesát let déle, z politických důvodů byl mnohomluvnější („MRŠ sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“) a dnes, 95 let od jeho tragické smrti, jej už většinou vnímáme jako neživou postavu z historie, zasmušilého muže v čepici francouzského generála. A právě v našem oboru si o něm můžeme udělat lepší a barvitější představu – díky dopisům, které se leckdy dochovaly kvůli své (ve skutečnosti téměř bezcenné) frankatuře. Continue reading Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát

Hradčany – a jejich dominanta a Vinná lahev jako váza

PDF verze -> Hradčany – a jejich dominanta a Vinná lahev jako váza (PDF, 600 kB)

František Beneš

Název emise: Chrám sv. Víta (aršíkové vydání o jedné známce)
Den vydání: 15. 10. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 58 Kč; kat. č. A821 (ČP) Continue reading Hradčany – a jejich dominanta a Vinná lahev jako váza

Znalecká práce kdysi a dnes (2)

PDF verze -> Znalecká práce kdysi a dnes (2) (PDF, 700 kB)

František Beneš

Obsáhlý článek s tímto názvem přinesla dubnová Filatelie v roce 2011 a po třech letech se k tématu vracím. Podnětem mi byla nedávná (mimochodem, mimořádně zdařilá) výstava známek ve Svitavách, na kterou mě pořadatelé pozvali, abych zde pronesl přednášku ze znaleckého oboru. Když jsem uvažoval o jejím tématu, napadlo mě, že než nějaký konkrétní příklad odhalených padělků – o kterých se zájemci beztak pravidelně dozvídají na stránkách rubriky Znalecká hlídka – by možná bylo zajímavější zabývat se otázkou znalectví obecněji. Continue reading Znalecká práce kdysi a dnes (2)

Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku

PDF verze -> Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku (PDF, 600 kB)

František Beneš

To, že Německé císařství mělo kolonie, filatelisté samozřejmě dobře vědí. Vždyť v každé klukovské sbírce byla alespoň jedna zelená nebo červená známka s kouřící válečnou lodí, malý obdélníček na výšku, a kdo měl jinou barvu, nebo dokonce větší obdélník na šířku, ten už měl něco! Názvy v záhlaví vyvolávaly romantické představy, nejvíce ty ze vzdálených tichomořských ostrovů Německá Nová Guinea, Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy nebo Samoa. Jejich německá kolonizace započala před 130 lety a neměla dlouhého trvání – prakticky skončila v roce 1914, krátce po vypuknutí Velké války, de iure pak Versailleskou smlouvou o pět let později. Continue reading Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku

Kvalitní mikroskop za hubičku

PDF verze -> Kvalitní mikroskop za hubičku (PDF, 439 kB)

František Beneš

V rubrice Znalecká hlídka jsme už vícekrát psali o mikroskopech, které lze využít při studijní a znalecké práci v našem oboru. Například ve F1/2011 jsme ukázali dokonalé mikroskopy binokulární, s možností připojení webové kamery, v cenách nad deset tisíc korun, i mnohem menší a přitom podobně užitečný digitální mikroskop za patnáct set korun z Tchiba. Continue reading Kvalitní mikroskop za hubičku

Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců

PDF verze -> Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců (PDF, 337 kB)

František Beneš

Už vícekrát jsme psali o známkách Léčebného fondu poštovních zaměstnanců (LFPZ), které sice s vlastním poštovním provozem přímo nesouvisejí, ale využívali je zaměstnanci pošty, distribuovány byly v jejím systému, tiskly se stejně jako poštovní známky (a vypadaly obdobně), a tak se o ně filatelisté tradičně rovněž zajímají. Podrobněji se jimi zabýval např. V. Feldmann ve F4/2012 na s. 29, zařazeny jsou i v novém katalogu protektorátu ČaM (Pofis 2013). Continue reading Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců