Články

Nejkrásnější medaile světa – alespoň mně se nejvíc líbí

Nejkrásnější medaile světa – alespoň mně se nejvíc líbí (1 242KB)

František Beneš

Medaile z výstav leckteří sběratelé považují za cíl svého snažení, za to nejvyšší, čeho mohou dosáhnout. Já mám na věc jiný názor a získávání medailí mě nechává vcelku chladným (nejde přitom o kyselé hrozny, protože nějaké, i zlaté ze světových výstav, za své publikace také mám). Svůj skeptický názor na způsob hodnocení na filatelistických výstavách jsem vyjádřil v článku Zlaté krasobruslení… ve Filatelii 12/2000. To mi však nebrání v tom, abych obdivoval krásu medailí, z nichž některé jsou skutečnými uměleckými díly.
Continue reading Nejkrásnější medaile světa – alespoň mně se nejvíc líbí

Jen jsem viděl, k čemu se schyluje…

Jen jsem viděl, k čemu se schyluje… (304KB)

František Beneš

Název emise: Pocta siru Nicholasovi
Den vydání: 2. 9. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 860
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Netopil
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: vícebarevný OF
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 750 tis.
FDC: OTp v barvě fialové; vytiskla PTC Praha
Rytec FDC: Václav Fajt
Náklad: 3.500 ks

Continue reading Jen jsem viděl, k čemu se schyluje…

Zúčtovací známky Čs. státních drah a Čs. pošty?

Zúčtovací známky Čs. státních drah a Čs. pošty?
(1 539KB)

František Beneš

Po dvou letech se vracíme k zajímavé a zatím jen málo probádané kapitolce ze „zadní části“ katalogu – i když vlastně není jasné, kterého: ČSR I, ČSR II, nebo obou? Snad i proto jde prozatím jen o kapitolku hypotetickou, která na své případné sepsání a zveřejnění teprve čeká. Jde o známky-nálepky Věc úřední porta prostá, se znakem Čs. státních drah a výrazným nápisem Doporučeno. Co jsme za ty dva roky zjistili?
Ve Filatelii 9/2013 byla zveřejněna hádanka, k jakému účelu sloužily záhadné nálepky s okřídleným železničním kolem, s nimiž se občas můžeme setkat ve starých albech a zásobnících. Svým provedením odpovídají skautským doručním známkám z roku 1918, s nimiž je spojuje nejen reliéfní tisk, obstarávající současně průsek na obvodu, ale i obdobná paleta barev zkusmých tisků. Continue reading Zúčtovací známky Čs. státních drah a Čs. pošty?

Některé etické a právní otázky v našem oboru (7)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (7)
(862KB)

František Beneš

V předchozích částech seriálu jsme se zabývali materiály „nejasného“ původu (řečeno eufemisticky), s nimiž se v našem oboru setkáváme už po řadu generací. Vyskytují se všude na světě, ale u nás v neobvykle velkém počtu a obrovském cenovém rozpětí. Nejde přitom o okrajovou věc – provázejí celou československou filatelistickou historii počínaje rokem 1918 a tvoří nemalou část (ne-li většinu) z množiny jejích nejdražších položek. Ukázali jsme řadu příkladů, i to, že k nim sběratelé, badatelé, autoři publikací a znalci vesměs zaujímají vstřícný – nebo alespoň smířlivý – postoj, a to včetně materiálů nejnovějších. Minulou část jsme zakončili otázkou, jak k nim vlastně přistupovat?
Tím se dostáváme k otázkám etickým a právním. Při jejich posuzování je samozřejmě nutné znát okolnosti každého jednotlivého případu, jejichž spektrum – jak jsme si ukázali – je velmi široké a pestré. Může jít o materiály, které byly součástí smluvního vztahu (autor, rytec), o dar (například hlavě státu či jiné osobnosti), vzorec obdržený v rámci obchodního styku (některé nezoubkované známky z 50. let), může jít o věc opuštěnou a nalezenou (vyhozené kartony z demontované výstavy s nalepenými známkami), sběrový papír, nedostatečně rozmletý skart, a samozřejmě i o odchylku koupenou šťastnou náhodou na poště. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (7)

Kniha, o které jsme slyšeli – a teď si ji můžeme i prohlédnout

Kniha, o které jsme slyšeli – a teď si ji můžeme i prohlédnout
(1 129KB)

František Beneš

Zřejmě nejrozsáhlejší a nejhodnotnější filatelistickou knihovnu u nás shromáždil znalec Ladislav Dvořáček; jistě i proto, že byl po desítky let jurymanem pro třídu filatelistické literatury, takže měl nejen přehled o vynikajících novinkách, ale i možnost získat je od autorů z první ruky. Některé knihy však takhle získat nešlo, takže je musel shánět, leckdy i za značně vysokou cenu. Patří k nim Album de Fac-Similés, ve své době bible filatelistických znalců, kteří díky ní odhalovali padělky Francoise Fourniera.

Knihu ve 20. letech připravila filatelistická společnost v Ženevě, která získala pozůstalost po úspěšném padělateli Fournierovi. Jsou v ní vyobrazeny jeho pracovní pomůcky a především vylepeny stovky jeho padělků. Některé nám dnes už připadají jen málo nebezpečné, před sto lety však představovaly vážnou hrozbu.

Kniha bude nabídnuta v podzimní aukci Profil; pro srovnání – v zahraničí se prodává až za 5.000 eur!

Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu

Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu
(539KB)

František Beneš

Poměrně málo probádanou oblastí v našem oboru jsou předpisy omezující za protektorátu možnost obyvatel označených nacistickými předpisy za Židy využívat poštovní služby. Konkrétně jde o určení poštovních úřadů, na nichž mohli podávat zásilky, a hodin, v nichž tak mohli činit. Jasněji je v obvodu Ředitelství pošt Praha, výnosy ostatních poštovních ředitelství se mi dohledat nepodařilo. Continue reading Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu

Některé etické a právní otázky v našem oboru (6)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (6) (3 462KB)

František Beneš

Oproti situaci popsané v minulých třech pokračováních, v níž zjevně hrály roli politicky citlivé okolnosti (Svoboda byl hrdinou osvobozovacího boje, posledním představitelem Pražského jara ve vedení státu a nyní už těžce nemocným starcem, na jehož straně jistě stály sympatie veřejnosti, když musel nedobrovolně postoupit prezidentskou funkci Husákovi, představiteli normalizace), jiné očividné krádeže z tiskárny známek takové následky neměly, i když byly odhaleny. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (6)

Mimořádná kniha o mimořádné sbírce

Mimořádná kniha o mimořádné sbírce (926KB)

František Beneš

Britská královská filatelistická sbírka je u nás známým pojmem – právě z ní k nám přece současná panovnice Alžběta II. zapůjčila nejslavnější známku světa, modrý Mauritius, na kterou pak stáli dlouhé fronty návštěvníci Světové výstavy Praga 2008. Sbírka však obsahuje mnohem více rarit, a tak využijme vzácné příležitosti a seznamme se s ní trochu blíže.

Umožní nám to mimořádná kniha, vydaná v roce 1952, tedy v době nástupu Alžběty II. na trůn. Jejím majitelem byl znalec Ladislav Dvořáček, dlouholetý prezident FIP, který shromáždil až neuvěřitelně obsáhlou filatelistickou knihovnu, v níž tvořila jeden z vrcholů. Continue reading Mimořádná kniha o mimořádné sbírce

Jsem ražen ze slovenského kovu

Jsem ražen ze slovenského kovu (1 265KB)

František Beneš

Není obvyklé, aby ohlas na článek vyšel v témže čísle časopisu. Tady se to stalo proto, že jsem se při psaní jednotlivých pokračování seriálu Některé etické a právní otázky v našem oboru radil se sběrateli a kolegy znalci, a když jsme narazili na zmínku o slovenské známce z roku 1995 k návštěvě papeže Jana Pavla II., ukázalo se, že o ní skoro nic nevíme. Proto jsem se pokusil shromáždit dostupné informace od filatelistů ze Slovenska, a aniž bych čekal na další číslo, rovnou vám je předkládám. Continue reading Jsem ražen ze slovenského kovu

Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce

Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce (727KB)

František Beneš

Pověstný aršík vydaný k prvnímu výročí smrti zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě obdrželi pozvaní účastníci vzpomínkové slavnosti – tryzny, konané v Německém (dnes Španělském) sále na Pražském hradě. O přítomných máme jasnou představu – samozřejmě především přední nacisté v čele se zastupujícím říšským protektorem SS Ober-Gruppenführerem Kurtem Daluege, Heydrichova vdova a členové jeho rodiny, a pak spousta vybraných kolaborantů – kompletní seznam pozvaných se ostatně dochoval. Když pak za dva roky čas trhnul oponou, nebyla účast na tryzně něčím, s čím by se šlo chlubit. Continue reading Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce