Vítězslav Houška – zasloužil by si známku!

Vítězslav Houška – zasloužil by si známku!

František Beneš

Připomenutí vynikajících osobností na našich poštovních známkách má tradici už od dob první republiky. V průběhu let se dostalo i na ty z našeho oboru – více než dvacet jich bylo zobrazeno v emisích věnovaných tradicím naší známkové tvorby a přímo či nepřímo byly připomenuty desítky dalších. Vesměs šlo o tvůrce našich známek, ale myslet bychom měli i na ty, kdo naše známky propagovali a mají velké zásluhy na tom, že se o ně sběratelé zajímají. K takovým osobnostem nepochybně patří dlouholetý šéfredaktor našeho časopisu Vítězslav Houška.
Continue reading Vítězslav Houška – zasloužil by si známku!

Nenápadná rarita moderní polární filatelie

Nenápadná rarita moderní polární filatelie

František Beneš

V minulém čísle byl zařazen obsáhlý článek z oblasti „klasické“ polární filatelie, o celistvostech první belgické antarktické výpravy z konce 19. století. Jde o unikátní doklady, které většina z nás může vidět leda tak na výstavě. Dnes se seznámíme s mnohem novější „polární“ známkou, která je sice také mimořádně vzácná, ale stojí za to se po ní dívat, protože byla relativně nedávno bez povšimnutí distribuována v běžné novinkové službě.
Continue reading Nenápadná rarita moderní polární filatelie

Ladovy obrázky má každý rád (a tenhle by brali i v Americe)

Ladovy obrázky má každý rád (a tenhle by brali i v Americe)

František Beneš

Název emise: Kocour Mikeš
Den vydání: 23. června 2021
Hodnota: 55 Kč; Pof. č. A1124
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Rozměr aršíku: 108 x 165 mm
Výtvarný návrh: Pavel Hrach
Rytec aršíku: Václav Fajt
Druh tisku: OTp+OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP
Náklad: 30 tis. aršíků
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading Ladovy obrázky má každý rád (a tenhle by brali i v Americe)

Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku

Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku

František Beneš

Název: Krásy naší vlasti: Hornický region Krušnohoří
Den vydání: 6. června 2021
Hodnoty:
26 Kč – Státní zámek Jezeří – Pof. č. 1122
27 Kč – Skalnatá rokle Vlčí jáma – Pof. č. 1123
Rozměr známkových obrazů: 40 x 26 mm
Rozměr aršíku: 70 x 107 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Liniová rozkresba Pof. č. 1122 a rytiny obou FDC: Martin Srb
Druh tisku: OF, Pof. č. 1122 s liniovou rozkresbou
Tisková forma: 12 aršíků; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 30 tis. aršíků
FDC: OTp; barva – tmavě zelená (1122), hnědá (1123)
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700 sérií

Continue reading Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku

Slovácký rok v Kyjově (i když podle některých pouze na FDC)

Slovácký rok v Kyjově (i když podle některých pouze na FDC)

František Beneš

Název emise: Slovácký rok
Den vydání: 23. června 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); Pof. č. 1125
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50 zn.
Náklad: 500 tis. zn.
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Slovácký rok v Kyjově (i když podle některých pouze na FDC)

Bořek Šípek – hezké, ale poněkud nesrozumitelné

Bořek Šípek – hezké, ale poněkud nesrozumitelné

František Beneš

Název emise: Český design: Bořek Šípek
Den vydání: 6. června 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); Pof. č. 1121
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 12x PL 4
Náklad: 64 tis. ks (16 tis. PL)
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Bořek Šípek – hezké, ale poněkud nesrozumitelné

Lumír Brendl – 10 let od jeho rezignace na funkci předsedy SČF

Lumír Brendl – 10 let od jeho rezignace na funkci předsedy SČF

František Beneš

26. dubna 2011, na počátku svého čtvrtého funkčního období, rezignoval na funkci předsedy Svazu českých filatelistů Lumír Brendl. Pro řadu sběratelů to bylo překvapení, znali ho jako dlouholetého zapáleného funkcionáře, a tak si nedovedli vysvětlit, co jej k tomuto kroku vedlo. Od té doby uplynulo rovných deset let, a to je možná dobrá příležitost se k věci vrátit.
Continue reading Lumír Brendl – 10 let od jeho rezignace na funkci předsedy SČF

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky – ohlasy

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky – ohlasy

František Beneš

Když jsme připravovali červnovou Filatelii váhali jsme, zda abnormálně dlouhý článek o zřejmě nejběžnějším prvorepublikovém vydání Znak zařadit celý, nebo ho raději rozdělit na víc částí, protože jsme si nebyli jisti, jestli tohle podrobné představení tak levných známek bude vůbec čtenáře zajímat. Nakonec jsme jej zařadili celý a ukázalo se, že to bylo dobře – už dlouho nám nepřišlo tolik kladných ohlasů! Samozřejmě nás potěšily, a tak se k článku ještě vracíme.

Snad jako první se ozval kolega z Komise znalců SČF Jaroslav Maleček: „Potěšilo mě, že jste se téhle opomíjené emisi věnoval tak zevrubně! Je to kus poctivé studijní práce a já se těším na pokračování.“

Continue reading Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky – ohlasy

A co vodní ptáci – mají si kde žít?

A co vodní ptáci – mají si kde žít?

František Beneš

Název emise: Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů
Den vydání: 19. května 2021
Hodnota: „Z“ (= 45 Kč ke dni vydání); č. 1120 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adam Kašpar
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400 tis.
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading A co vodní ptáci – mají si kde žít?

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky

Aktualizace záznamu v katalogu POFIS

František Beneš

Mohli bychom se zamýšlet (a řada autorů se také zamýšlela a zamýšlí), co vlastně stálo za celosvětovým rozmachem filatelie a co ji po raketovém startu na počátku minulého století udrželo do dnešních dnů na předním místě mezi sběratelskými obory. Vedle atavismu – dědictví po dávných předcích sběračích – to nepochybně byla i snadná dostupnost poštovních známek, a při jejich sbírání jen malá finanční náročnost. Nevztahovalo se to samozřejmě na všechny známky, ale vydání Střední státní znak 1929 tomuto předpokladu odpovídá dokonale.
Continue reading Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky