A co vodní ptáci – mají si kde žít?

A co vodní ptáci – mají si kde žít?

František Beneš

Název emise: Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů
Den vydání: 19. května 2021
Hodnota: „Z“ (= 45 Kč ke dni vydání); č. 1120 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adam Kašpar
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400 tis.
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading A co vodní ptáci – mají si kde žít?

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky

Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky

Aktualizace záznamu v katalogu POFIS

František Beneš

Mohli bychom se zamýšlet (a řada autorů se také zamýšlela a zamýšlí), co vlastně stálo za celosvětovým rozmachem filatelie a co ji po raketovém startu na počátku minulého století udrželo do dnešních dnů na předním místě mezi sběratelskými obory. Vedle atavismu – dědictví po dávných předcích sběračích – to nepochybně byla i snadná dostupnost poštovních známek, a při jejich sbírání jen malá finanční náročnost. Nevztahovalo se to samozřejmě na všechny známky, ale vydání Střední státní znak 1929 tomuto předpokladu odpovídá dokonale.
Continue reading Emise Znak 1929 – za málo peněz hodně muziky

Gustav Brom 100 – téma skvělé, podání s rozpaky

Gustav Brom 100 – téma skvělé, podání s rozpaky

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Gustav Brom
Den vydání: 19. května 2021
Hodnota: 27 Kč; č. 1119 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Michal Novák
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50
Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading Gustav Brom 100 – téma skvělé, podání s rozpaky

Větší zlatý Gašparovič

Větší zlatý Gašparovič

František Beneš

15. června roku 2009 proběhla v Bratislavě druhá inaugurace slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče, který tak zahájil své druhé prezidentské období. Ke stejnému dni vyšel aršík se známkou nominální hodnoty 1 Euro a dvěma kupony. Známka nese portét prezidenta a má zcela neobvyklou podobu – plocha obrazu je tvořena zlatou barvou a její kresba je plasticky vytlačena.
Continue reading Větší zlatý Gašparovič

Pošta – a zbraně

Pošta – a zbraně

František Beneš

Zní vám to jako divné spojení? Nemusí! K poště totiž zbraně patří odedávna, chladné i palné, kdysi tedy tesáky, dýky, kopí, kordy, šavle, křesadlové a perkusní pistole, později pistole samonabíjecí a revolvery. Přesvědčit se o tom můžeme na známkách přibližujících výjevy z poštovní historie.
Pošťácké zbraně měly od počátku dva účely – bezpečnostní a reprezentativní. K těm druhým patří zejména ozdobné kordy a šavle ke slavnostním uniformám, nás však dnes zajímá skupina první, tedy zbraně určené k ochraně zásilek a života poštovních zaměstnanců. K tématu mě přivedla útlá brožura, kterou nám do redakce poslal čtenář Josef Pikhart.
Continue reading Pošta – a zbraně

Léto volá – turisti na značky!

Léto volá – turisti na značky!

František Beneš

Název emise: Turistická (s kupony pro přítisky)
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1118
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz na podobné téma jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 98 tis. známek (= 14 tis. PL, viz obr. dole), plus 3 tis. PL s nepotištěnými kupony
FDC: nebyla vydána

Continue reading Léto volá – turisti na značky!

Krásy naší – krásné – vlasti

Krásy naší – krásné – vlasti

František Beneš

Název emise: Unikátní skalní útvary
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: 23 Kč; č. 1117 (ČP)
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50
Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading Krásy naší – krásné – vlasti

Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

František Beneš

Název emise: EUROPA: Ohrožená národní divoká zvěř – Kočka divoká
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1116
Rozměr známk. obrazu: 33 x 33 mm
Výtv. návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 8x 6 PL
Náklad: 84 tis. ks (14 tis. PL)
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

František Beneš

Kolky mají dlouhou historii, v Rakousku byly zavedeny o více než půldruhého století dříve, než poštovní známky, ještě starší je používání kolků v Holandsku, kde je zavedli před bezmála čtyřmi sty lety! A protože lidem je odedávna vlastní touha něco sbírat (jde o atavismus zděděný po dávných předcích sběračích), časem se vyskytli zájemci o jejich shromažďování – dnes je považujeme za pradávné filatelisty. Irský daňový úředník John Bourke sestavil v roce 1774 soubor všech existujících kolků, ten je dodnes uchován v Královské irské akademii v Dublinu. První kolky měly podobu otisků razítek či pečetidel na listinách, a to ještě před jejich sepsáním. Teprve mnohem později získaly současnou podobu, tedy jako nalepovací listinné kolky. To je sbližuje s poštovními známkami a v našem oboru tvoří oblast fiskální filatelie. I v ní existují zajímavosti a vzácnosti, a to i mezi kolky moderními, ba dokonce téměř současnými.

Continue reading Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání

Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání

František Beneš

Nové slovenské známky, celiny, FDC, příležitostné tisky a další předměty filatelistického zájmu mají řadu příznivců i v Česku. Není divu, dlouhou československou vzájemnost my starší ze srdce a duše už nedostaneme, a i když pro stále rostoucí finanční náročnost počet sběratelů novinek klesá, alespoň se o nové emise zajímáme a považujeme je tak trochu za své – a jistě to platí i opačně. Snad tedy uvítáte několik poznámek na téma zajímavosti slovenských FDC.
Když o půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1.1993 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika, ve výrobě poštovních známek obou nástupnických států, ČR a SR, se skoro nic nezměnilo – dále je tiskla pražská Poštovní tiskárna cenin. Nic na světě ale netrvá věčně, a tak i na tomto poli došlo postupem času ke změnám, konkrétně některé položky slovenského emisního plánu byly svěřeny jiným tiskárnám, na Slovensku i v Česku. Dnes už je výroba v PTC skoro rok ukončena, z jejího archivu však můžeme čerpat informace, které doplní a rozšíří naše poznání.

Continue reading Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání