„Nouzové“ použití leteckých známek I. emise

„Nouzové“ použití leteckých známek I. emise

František Beneš

V minulém čísle jsme v seriálu H. Trnky o leteckých celistvostech první republiky přinesli vyobrazení dvou ústřižků průvodek vyplacených známkou 14 Kč prvního provizorního leteckého vydání. Oba pocházejí z pošty Horní Jindřichov (tehdy s názvem Horní Hennersdof), obce v těsném sousedství Rumburka, jehož je nyní součástí. V letech 1920/21 tu žilo asi 2.600 obyvatel, tedy dvojnásobek současného počtu – na rozdíl ode dneška však před bezmála sto lety šlo především o Němce. Průmyslová i dílenská výroba způsobovaly, že odtud byly odesílány balíkové zásilky s vysokým výplatným (roli jistě hrálo i bezprostřední sousedství s Německem). Zdejší pošta zápasila s nedostatkem známek vyšších hodnot, což naznačuje ústřižek průvodky z 15. 10. 1920, na níž je vyznačeno, že výplatné 15 Kč bylo uhrazeno hotově (obrázek je ze sbírky znalce J. Chudoby).
Continue reading „Nouzové“ použití leteckých známek I. emise

Sešitek se samolepicími známkami věnovanými lokomotivám

Sešitek se samolepicími známkami věnovanými lokomotivám

František Beneš

Název emise: Svět na kolejích II
Den vydání: 5. 9. 2018
Hodnota: 152 Kč (známkový sešitek 4x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ = 19 Kč)
„A“ – parní lokomotiva „třistapětašedesátka“; kat. č. 995
„A“ – motorový vůz „Stříbrný šíp“ ; kat. č. 996
Rozměr známkového obrazu: 50 x 29 mm
Rozměry sešitku: 122 x 79 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x (4x 2 známky)
Náklad: 150.000 sešitků (prvotní náklad)
FDC: digitální tisk; PTC Praha; Náklad: 3 500 sérií

Continue reading Sešitek se samolepicími známkami věnovanými lokomotivám

Modrý Mauritius – bez fronty

Modrý Mauritius – bez fronty

František Beneš

Už se stalo vlastně tradicí, že na výstavách PRAGA se největšímu zájmu návštěvníků těší nejslavnější světové rarity, tedy první známky ostrova Mauritius s nápisem Post Office. Na jejich zhlédnutí jsou ochotni vystát dlouhé fronty, jak jsme mohli vidět před deseti lety i na výstavě letošní.
Continue reading Modrý Mauritius – bez fronty

Japonci mají naše známky rádi

Japonci mají naše známky rádi

František Beneš

Že mají v Japonsku naše známky úspěch, jsem se přesvědčil při každé návštěvě téhle vzdálené ostrovní země, a také jsem o tom už několikrát psal ve Filatelii. Asi poprvé, když jsem tlumočil vzpomínky Zdeňka Prokopa, našeho služebně nejstaršího filatelistického obchodníka (F9/1999), díky němuž v Japonsku vyšla řada příležitostných tisků s rytinami Josefa Herčíka. A potom, když jsem popisoval dvě nádherná muzea v Tokiu – poštovní a filatelistické (F2 a 3/2017). Nejde přitom jen o známky nejnovější, v Japonsku žijí i sběratelé našich známek z údobí první republiky, a dokonce jsou mezi nimi i zdatní hradčanáři, z nichž Kenichi Takaku svůj exponát vystavil na PRAGA 2018, kde za něj získal zlatou medaili.
Continue reading Japonci mají naše známky rádi

100 let Poštovního muzea – a tři jeho zasloužilí ředitelé

100 let Poštovního muzea – a tři jeho zasloužilí ředitelé

František Beneš

Název emise: 100 let Poštovního muzea – aršík
Den vydání: 8. srpna 2018
Hodnota aršíku: 69 Kč (celkem 3 zn.); kat. č. A988/90
Hodnoty známek:
19 Kč – č. 988 – Václav Dragoun
23 Kč – č. 989 – Jiří Karásek
27 Kč – č. 990 – Pavel Čtvrtník
Výtvarný návrh: Jan Maget a Eva Hašková
Rytec: Václav Fajt
Rozměry aršíku: 175 x 116 mm (známek: 26 x 40 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp kombinovaný s plnobarevným OF
Tisková forma OTp: 1 AP (AP: 3 různé známky)
Náklad: 53.000 aršíků
FDC: všechny OTp, v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 600 sérií

Continue reading 100 let Poštovního muzea – a tři jeho zasloužilí ředitelé

Nejdražší dopis světa na aršíku k výstavě PRAGA

Nejdražší dopis světa na aršíku k výstavě PRAGA

František Beneš

Název emise: Bombajský dopis – aršík
Den vydání: 8. srpna 2018
Hodnota: 59 Kč; kat. č. A987
Výtvarný návrh: Kamil Knotek
Rozměry aršíku: 160 x 108 mm
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 3 AP; vychází ve dvou úpravách: standardní – s běžným rámcovým zoubkováním kolem známky a dárkové – s perforací protaženou nad známkou do horního okraje aršíku, čímž vznikl kupon, na němž je provedeno číslování
Náklad: 55.000 aršíků ve standardní úpravě, 15.000 aršíků v dárkové úpravě
FDC: digitální tisk; Tisk: PTC Praha; Náklad: 4.000

Continue reading Nejdražší dopis světa na aršíku k výstavě PRAGA

Uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919 existují!

Uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919 existují!

František Beneš

V lednové Filatelii v roce 2014 jsem se zabýval otázkou, zda skutečně existují uherské známky 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem Pošta československá 1919. Odborná literatura je popisuje už bezmála sto let, ale já se s nimi (mluvím o roce 2014) přes tři desítky let trvající znaleckou praxi dosud nesetkal. Podnětem k napsání článku mi byla dvojice těchto známek, předložená ke znaleckému zkoumání, vybavená dvojicí novodobých atestů pravosti a opatřená řadou otisků znaleckých značek. Při podrobné prohlídce se však bohužel ukázalo, že obě známky mají nepochybně padělaný přetisk. O celé věci jsem napsal článek, který ve zmenšené podobě přetiskujeme na protější straně.
Continue reading Uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919 existují!

První čs. aršíky – aneb stále je co objevovat

První čs. aršíky – aneb stále je co objevovat

František Beneš

Oproti všeobecnému mínění prvními československými aršíky nejsou ty z vydání Kde domov můj? 1934, protože je pošta výslovně nazvala grafické listy (a tak je také např. katalog Michel dodnes uvádí). Skutečné aršíky vyšly až o tři roky později, k Celostátní výstavě poštovních známek Bratislava 1937, a byla to dvojčata: Ve stejný den, 24. října, v nákladu bezmála 850.000 kusů vyšel aršík příležitostný a v nákladu 212.000 kusů aršík novinový (ve skutečnosti však rovněž příležitostný, jen na něm byly použity novinové známky – k vyplácení novinových zásilek však byl použit jen v nepatrném počtu). Loni jsme si tedy připomněli, že od této události uplynulo rovných osmdesát let.
Continue reading První čs. aršíky – aneb stále je co objevovat

Konvalinek vůně, kolem lesní tůně…

Konvalinek vůně, kolem lesní tůně…!

František Beneš

Název emise: Výplatní poštovní známka – Konvalinka
Den vydání: 20. června 2018
Hodnota: 1 Kč; č. 986 (ČP)
Rozměry známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 100
Náklad: 2 mil. ks (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Konvalinek vůně, kolem lesní tůně…

Houbařův sen – ale taky riziko otravy!

Houbařův sen – ale taky riziko otravy!

František Beneš

Název emise: Jedlé houby – sešitek
Den vydání: 20. června 2018
Hodnota sešitku: 190 Kč (známkový sešitek 5x 2 ks samolepicích písmenových známek „A“ = 19 Kč)
„A“ – Křemenáč březový; kat. č. 984
„A“ – Muchomůrka růžovka; kat. č. 985
Rozměry známkového obrazu: 23 x 30 mm
Rozměry sešitku: 92 x 84 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 6x (5x 2 známky)
Náklad: 200.000 sešitků (prvotní náklad)
FDC: nebyly vydány

Continue reading Houbařův sen – ale taky riziko otravy!