Padělky skupiny „K“ díl 5.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 5. (PDF, 1,29 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme se začali zabývat padělky přetisků emise Pošta československá 1919. Pro zajímavost jsme jako první vybrali kuriózní falzum známky 4 K Znak na žilkovaném papíru, jejíž přetisk nesl velké množství charakteristických vad. Na rozdíl od tohoto přetisku, který je nám prozatím znám jen v tomto jediném exempláři (a nestačil tedy zřejmě napáchat větší škody), dnes půjde o případ mnohem závažnější. Budeme se totiž věnovat dalšímu padělku přetisku druhu A, tentokrát I. typu, jímž byla oklamána řada našich i zahraničních sběratelů a obchodníků celkem o mnohamilionové částky.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 5.

Padělky skupiny „K“ díl 4.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 4. (PDF, 1,25 MB)

František Beneš

V našem seriálu zaměřeném na padělky ke škodě sběratelů pocházející ze stejného zdroje a vykazující společné znaky (shrnuli jsme je do jedné skupiny a dali jim pracovní název Padělky skupiny „K“) jsme se dosud zabývali celkovými padělky Hradčan a padělky přetisků SO 1920 druhu A a D. Dnes se podíváme na první z dlouhé řady falz přetisků emise Pošta československá 1919, které padělatel věnoval asi největší pozornost. A začneme rovnou těžkou vahou – světovou raritou 4 K Znak na žilkovaném papíru.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 4.

Padělky skupiny „K“ díl 3.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 3. (PDF, 1,20 MB)

František Beneš

V letošním roce jsme začali otiskovat seriál zaměřený na padělky ke škodě sběratelů, pocházející ze stejného zdroje a vykazující společné znaky; shrnuli jsme je do jedné skupiny a dali jim pracovní název Padělky skupiny „K“. Patří mezi ně falza celková (viz F1/09), ale hlavně částečná, konkrétně padělky přetisků provedené na pravých známkách. V minulém čísle jsme si představili padělek přetisku SO 1920 druhu D (IV), používaného pro doplatní známky. Dnes si ukážeme další padělek téže emise, tentokrát přetisku druhu A (I), používaného pro známky výplatní a novinové.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 3.

Padělky skupiny „K“ díl 2.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 2. (PDF, 773 kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme přinesli první část z nového seriálu zaměřeného na velkou skupinu1) padělků ke škodě sběratelů, pocházejících ze stejného zdroje a vykazujících společné znaky. Ukázali jsme si, že mezi ně patří celková falza – konkrétně hodnota 20 h červená Hradčany V. kresby – a dnes se podíváme na jeden z dlouhé řady padělků částečných: na falešný přetisk SO 1920 v černé barvě na doplatní známce 5 h Doplatní 1919.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 2.

Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1. (PDF, 833 kB)

František Beneš

V letošním roce si připomeneme 90. výročí nejobsáhlejší emise v historii vydávání poštovních známek u nás – Pošta československá 1919. Se svými 106 základními katalogovými čísly tvoří bezmála třetinu výplatních a příležitostných známek naší první republiky (nemluvě o velkém množství variant) a ani v 68letém předchozím období rakouském, 6letém protektorátním, bezmála půlstoletí ČSR II a 15 letech současné ČR nemá z hlediska rozsahu – ale i vzácnosti některých položek – žádnou konkurenci. Současně si však letos připomeneme i desáté výročí propuknutí padělatelské aféry spojené především právě s touto emisí, která na dlouhou dobu neblaze poznamenala pověst našich poštovních známek.
Continue reading Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.

Znalecká hlídka – 15 let

PDF verze -> Znalecká hlídka – 15 let (PDF, 937 kB)

František Beneš

Znalecká hlídka časopisu Filatelie vychází už více než 15 let. Články na toto téma samozřejmě přinášel i před tím (kdysi dokonce pod názvem Hlídka znalců), ale teprve v únoru roku 1995 jim redakce dala stálý prostor v podobě rubriky. Podnětem k tomu bylo založení Filatelistické zkušebny Domu filatelie v Praze o měsíc dříve, tedy v lednu 1995, jejíž znalci byli iniciátory či přímo autory řady článků, s nimiž jsme se pak ve Znalecké hlídce mohli v průběhu let setkat.
Continue reading Znalecká hlídka – 15 let

Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu

PDF verze -> Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu (PDF, 625 kB)

František Beneš

Pomůcky ke zvětšování zkoumaného materiálu samozřejmě hrají v našem oboru velkou roli. Používají je snad všichni – od začínajících sběratelů, kteří lupou luští rok vydání uvedený na našich známkách malými číslicemi vedle jména autora, přes specializované sběratele zajímající se o odlišné typy, po badatele, snažící se pomocí drobných odchylek v kresbě určit například tiskovou desku. Stejně jsou na tom filatelističtí znalci, kteří si však někdy nevystačí se silnou lupou a musí sáhnout po mikroskopu.
Continue reading Kvalitní digitální mikroskop za dostupnou cenu

Staré padělky zepelínových dopisů

PDF verze -> Staré padělky zepelínových dopisů (PDF, 334 kB)

František Beneš

Německé zepelínové dopisy ze třicátých let jsou obvykle pravé – už proto, že samotné známky pro vzducholodní poštu bývají dost drahé, a tak padělatelům nestálo za to je pro tento účel používat. Neplatí to však vždycky, takže i tady se musíme mít na pozoru. Ukázat si to můžeme na trojici zjevně starých padělků celistvostí, pocházejících z doby, kdy vznikaly i ty zaručeně pravé.
Continue reading Staré padělky zepelínových dopisů

Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

PDF verze -> Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM (PDF, 139 kB)

František Beneš

Dlouhých dvanáct let uplynulo od předchozího vydání specializované příručky Pofis, věnované emisní činnosti známkové země protektorát Čechy a Morava. Sběratelé sice tak dlouho bez katalogu nebyli – v průběhu té doby vyšly dva katalogy v edici PofisMini, z nichž zejména ten žlutý z roku 2010 se ukázal nadmíru užitečným a hlavně praktickým – ale co je to platné, příručka je příručka, a ta na trhu citelně chyběla.
Continue reading Nová příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM

Identifikace tiskových technik a barevných odstínů

PDF verze -> Identifikace tiskových technik a barevných odstínů (PDF, 1,37 MB)

František Beneš

K častým problémům při identifikaci známek patří rozpoznání jejich barevného odstínu, a někdy i tiskové techniky, kterou byly zhotoveny. Spolu se správným určením druhu a rozměru zoubkování, a u některých známek i druhu a polohy průsvitky, popř. i podoby lepu, jde o pět oblastí úzce souvisejících s cenou známky.
Continue reading Identifikace tiskových technik a barevných odstínů