Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky

PDF verze -> Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky (PDF, 1,03MB)

František Beneš

V loňské aukci švýcarské firmy D. Feldman byla prodána dvojice známek 4 a 10 K Znak z emise Pošta československá na žilkovaném papíru, ze sbírky amerického sběratele českého původu dr. Ladislava Fischmeistera. Obě známky provázely po řadu let pochybnosti o jejich pravosti, protože se však nacházely v USA, nebylo možné je ověřit. Nyní jsem je podrobil zkoumání jehož závěrem je, že jde o padělky „skupiny K“, jaké jsem popsal ve F 6/2009.
Continue reading Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky

Kopírky útočí – aneb padělatelem snadno a rychle

PDF verze -> Kopírky útočí – aneb padělatelem snadno a rychle (PDF, 5,05MB)

František Beneš

V naší rubrice jsme se v průběhu let zabývali padělky zhotovenými mnoha způsoby a technikami, primitivními i rafinovanými, ale jednu z nich jsme úmyslně ponechávali stranou. Řeč je o fotokopiích zhotovených běžnou kancelářskou technikou – tedy kopírkami a počítačovými tiskárnami. Domníval jsem se totiž, že tyhle prostinké hříčky nemohou žádného filatelistu oklamat, takže věnovat jim pozornost by bylo zjevným podceňováním čtenářů. Bohužel se ukázalo, že tomu tak není, a tak se na produkty zhotovené tímto nejdostupnějším způsobem dnes přece jen podíváme.
Continue reading Kopírky útočí – aneb padělatelem snadno a rychle

Rozšířený padělek razítka na Partyzánském aršíku

PDF verze -> Rozšířený padělek razítka na Partyzánském aršíku (PDF, 4,90MB)

František Beneš

Pamatuji doby, kdy byl Partyzánský aršík z roku 1945 s pamětním razítkem považován za vzácnost, s níž jste se hned tak nesetkali. Na burze U nováků jsem ho jako mladý filatelista viděl poprvé v polovině šedesátých let a utkvělo mi, jak velký zájem vzbudil i mezi ostřílenými „burziány“. Dneska jej přitom nabízí každá druhá aukce. Jak je to možné? Nenašel jich někdo zapomenutý balík? Bohužel ne: Mnohé z těch dnes nabízených jsou prostě padělky ke škodě sběratelů.
Continue reading Rozšířený padělek razítka na Partyzánském aršíku

Další padělek perforace u emise Legionářské

PDF verze -> Další padělek performace u emise Legionářské (PDF, 1,89MB)

František Beneš

V listopadové Filatelii jsme si na straně 27 ukázali poměrně jednoduchý padělek zoubkování na hodnotě 100 h Legionářské 1919. Z běžného hřebenového zoubkování 13 1/2 : 13 3/4 (A) „vykouzlil“ padělatel vzácnou variantu řádkové perforace o rozměru 10 1/2 (E) a dokonce ji úspěšně prodal v jedné z aukcí (věřme, že i díky okamžitému zvěřejnění ve Filatelii kupující dostal své peníze zpět).
Continue reading Další padělek perforace u emise Legionářské

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12.

PDF verze 12. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12. (PDF, 1,87MB)

František Beneš

Dnes tedy, dvanáctým pokračováním, končí seriál, v němž jsme více než rok sledovali osudy Rudolfa Gilberta, kterého většina sběratelů znala především jako filatelistického znalce. My jsme se s ním však seznámili i v jiných souvislostech a poznali ho i jako pedagoga, chemika, otce rodiny, prostě člověka. Dnešní závěrečnou část jsme vyhradili informacím, obrázkům a zajímavostem, které jsme neuplatnili v částech předchozích.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 12.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11.

PDF verze 11. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11. (PDF, 1,41MB)

František Beneš

Dnes se chýlí ke konci seriál, v němž více než rok sledujeme osudy Rudolfa Gilberta, výrazné osobnosti našeho filatelistického života minulého století a zřejmě jediného našeho světově proslulého znalce. Seznámili jsme se s mnoha stránkami jeho života, nyní se podíváme na některé další – a v příštím čísle náš seriál uzavřeme.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 11.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

PDF verze 10. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10. (PDF, 3,87MB)

František Beneš

V předchozím pokračování našeho seriálu o Rudolfu Gilbertovi jsme se konečně dostali k tématu, které nás na něm nejvíce zajímá – k jeho znalecké práci. Zabývali jsme se otázkou, co se po jeho smrti stalo s jeho znaleckými značkami.1) Dnes se seznámíme s jedním z nejvýznačnějších případů padělků, které R. Gilbert odhalil, a které dodnes ohrožují sběratele.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

PDF verze 9. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9. (PDF, 2,70MB)

František Beneš

Už rok sledujeme osudy R. Gilberta, výrazné osobnosti filatelistického života u nás po více než půl století. Znalce, který si získal nesčíslně obdivovatelů i řadu zarytých odpůrců. Člověka, kterému známky přinesly slávu a peníze, ale i roky soudních problémů a obav. Možná světového rekordmana v počtu známek ověřených značkou s jeho jménem, které znají sběratelé od Aljašky po Austrálii. Zcela jistě originálního člověka, který si právem vydobyl místo v naší filatelistické historii.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

PDF verze 8. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8. (PDF, 1,82MB)

František Beneš

V loňském roce nás po řadu měsíců provázel seriál věnovaný Rudolfu Gilbertovi, jednomu z našich nejvýznamnějších filatelistických znalců, jehož věhlas překročil hranice a jeho jméno je dodnes známo a váženo sběrateli čs. známek prakticky na celém světě. Seznámili jsme se s jeho původem, dětstvím, rodinou, ukázali si, kde postupně žil. Nemalou pozornost jsme věnovali málo známým okolnostem jeho působení za protektorátu, i jaké důsledky to pro něj mělo po osvobození. Rozsáhlý výzkum v archivech umožnil vyobrazit dobové dokumenty, na jejichž základě si každý čtenář mohl udělat vlastní závěry. Dnes se seznámíme s doklady uzavírajícími tuto neradostnou část jeho života.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.

PDF verze 7. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7. (PDF, 3,67MB)

František Beneš

Dnes se opět budeme zabývat údobím protektorátu a dobou těsně poté, která tak významně poznamenala osudy mnoha filatelistů, včetně RG. Tak velkou pozornost tomuto tématu věnujeme proto, že tehdejší události upadly skoro do zapomnění, snad že se zdály nevýznamné vedle celosvětové tragédie války a s ní souvisejících dějinných zlomů. Pro historii našeho oboru však má svou důležitost, zvlášť když si na základě dobových dokumentů můžeme přiblížit jeho tehdejší osobnosti.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.