Pof. 708 – Tradice české známkové tvorby letos poněkud jinak

PDF verze -> Pof. 708 – Tradice české známkové tvorby letos poněkud jinak (PDF, 105 kB)

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby – Josef Liesler
Den vydání: 20. ledna 2012
Platnost: od 20. ledna 2012 ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 10 Kč – č. 708
Autor: Oldřich Kulhánek
Continue reading Pof. 708 – Tradice české známkové tvorby letos poněkud jinak

Ještě ke známkám „Litoměřické soukromé pošty“

PDF verze -> Ještě ke známkám „Litoměřické soukromé pošty“ (PDF, 1,09 MB)

František Beneš

V loňské červnové Filatelii se Milan Ptáček věnoval historii soukromé pošty E. A. Hofera, která měla působit počátkem poslední třetiny 19. století v Litoměřicích. Ukázali jsme si, jak ji v našem časopise koncem 70. let hodnotil A. Gazda (F 7 a 8/1979) a přinesli obrázky tří hodnot tzv. druhé emise, vydané v roce 1869. M. Ptáček svůj příspěvek zakončil konstatováním, že se ve sbírkách okresního muzea v Litoměřicích z „Hoferových známek“ nachází jen první série, zatímco z druhé jsou tu uloženy pouze fotografie tří hodnot.
Continue reading Ještě ke známkám „Litoměřické soukromé pošty“

Pof. 674 – Změna barevnosti známky – Lidová architektura „A“

PDF verze -> Pof. 674 – Změna barevnosti známky – Lidová architektura „A“ (PDF, 210 kB)

František Beneš

V závěru úseku věnovaného známkám v dodatku katalogu Pofis za rok 2012, který je přílohou tohoto čísla, se nachází stručná poznámka: „V roce 2012 byl uskutečněn dotisk známky Pof. 674 Lidová architektura A. Známka z dotisku nemá šedomodrý podtisk.“ Jde o situaci v naší známkové tvorbě neobvyklou, proto jí věnujme alespoň pár řádek.
Continue reading Pof. 674 – Změna barevnosti známky – Lidová architektura „A“

Padělky skupiny „K“ díl 10.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 10. (PDF, 1,81 MB)

František Beneš

Minule jsme v našem seriálu dospěli k padělkům druhu B a seznámili se s první z jeho tří skupin, tedy a, použitou pro přetiskování dvou trojúhelníkových hodnot rakouských spěšných známek. Dnes pokročíme ke skupině b, do níž spadají přetisky na známkách leteckých (Flugpost) a na většině hodnot série doplatních provizorií (Porto), bez hodnoty 1 h.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 10.

Padělky skupiny „K“ díl 9.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 9. (PDF, 1,15 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme se rozloučili s padělky přetisků PČ 1919 druhu A, a to jejich podtypy Ia a IIa. Ukázali jsme si přitom, že padělatelé pro zvýšení důvěryhodnosti svých výrobků v některých případech použili i tiskovou desku (nebo spíše destičku) obsahující dva štočky – a s tímto nepříjemným faktem se musíme vyrovnat i u padělků přetisků dalších druhů, o nichž budeme v našem seriálu pojednávat; nejen tedy u padělků druhu B, skupiny „a“, jimž budeme věnovat pozornost dnes.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 9.

Padělky skupiny „K“ díl 8.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 8. (PDF, 1,58 MB)

František Beneš

V dnešním pokračování našeho seriálu se – snad už definitivně – rozloučíme s padělky druhu A, a to podtypů Ia a IIa. Určitou novinkou přitom je, že padělatelé v tomto případě pro zvýšení důvěryhodnosti svých výrobků použili i tiskovou desku (nebo spíše destičku) obsahující dva štočky, s jejíž pomocí zhotovili mimo jiné svislou 2–pásku hodnoty 12 h Koruna se spojeným II. typem (nahoře) a podtypem IIa (dole). To od nich ovšem byla školácká chyba, protože takováto kombinace v arších z tiskových desek 1a, 1b a 2 – v nichž se vyskytují podtypy – prostě neexistuje.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 8.

Padělky skupiny „K“ díl 7.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 7. (PDF, 1,33 MB)

František Beneš

Dnes už posedmé se věnujeme padělkům zjevně pocházejícím ze stejné dílny, z toho počtvrté jde o falza přetisků Pošta československá 1919. Dnes uzavřeme kapitolku věnovanou padělkům druhu A, a to zbylými falzy přetisků II. typu, a příště se podíváme na oba jejich podtypy. Celkem jsme tedy dosud identifikovali a popsali dvě různé podoby I. typu a čtyři typu druhého (z toho dvě dnes), nichž některé se vyskytují naštěstí jen ojediněle, jiné však – bohužel – naopak často (a byly jimi způsobeny nemalé škody). Jak jsme si ale už vícekrát ukázali, jde sice o výrobky poměrně dokonalé, přesto je lze bezpečně rozeznat – a u některých (díky popsaným znakům) to sběratelé dokonce mohou udělat i svépomocí.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 7.

Padělky skupiny „K“ díl 6.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 6. (PDF, 1,41 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme si ukázali padělek přetisku PČ 1919, druhu A, I. typu, kterým padělatelé a distributoři padělků oklamali řadu našich i zahraničních sběratelů a obchodníků celkem o mnohamilionové částky. Napomohla k tomu i skutečnost, že někteří znalci jej označovali jako pravý (a snad jej tak označují dokonce dodnes), a to přes varování, která jsme u nás i v zahraničí zveřejnili. Dnes se podíváme na další padělek stejného typu, a rovněž na jednu z variant padělků typu druhého.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 6.

Padělky skupiny „K“ díl 5.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 5. (PDF, 1,29 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme se začali zabývat padělky přetisků emise Pošta československá 1919. Pro zajímavost jsme jako první vybrali kuriózní falzum známky 4 K Znak na žilkovaném papíru, jejíž přetisk nesl velké množství charakteristických vad. Na rozdíl od tohoto přetisku, který je nám prozatím znám jen v tomto jediném exempláři (a nestačil tedy zřejmě napáchat větší škody), dnes půjde o případ mnohem závažnější. Budeme se totiž věnovat dalšímu padělku přetisku druhu A, tentokrát I. typu, jímž byla oklamána řada našich i zahraničních sběratelů a obchodníků celkem o mnohamilionové částky.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 5.