Odpovědnost odborníků a znalců

Odpovědnost odborníků a znalců

František Beneš

Ty tam jsou doby, kdy známky sbíralo pár výstředníků, kteří si je měnili kus za kus a nikoho nenapadlo, že by jednou mohly mít nějakou cenu. To se ale brzy změnilo, a jakmile se do filatelie zapojily peníze, byli tu první padělatelé a podvodníci – a s nimi otázka, jak se jejich nekalému jednání bránit.

Continue reading Odpovědnost odborníků a znalců

Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

František Beneš

V minulém čísle jsme přivítali novinku v naší známkové tvorbě, známku vytištěnou ocelotiskem z ploché desky, jejíž jednotlivá pole nebyla zhotovena moletováním, ale leptáním. V době uzávěrky lednového čísla jsme však vytištěnou známku k dispozici neměli (vyšla 20. 1.), takže teprve nyní můžeme srovnat její podobu s otiskem původní rytiny Miloše Ondráčka, která posloužila jako podklad pro leptání.

Continue reading Ocelotisk z ploché desky – rytý vs. Leptaný

400 let od narození velkého dramatika

400 let od narození velkého dramatika

František Beneš

Název emise: Molière
Den vydání: 20. ledna 2022
Hodnota: 23 Kč; č. 1149
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Tisk: OTp; Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Continue reading 400 let od narození velkého dramatika

Znalecká hlídka

Znalecká hlídka

František Beneš

V této rubrice se obvykle věnujeme závažnějším otázkám pravosti, zejména nově objeveným padělkům a zajímavým odchylkám na pravých známkách. Dnes se seznámíme s padělkem jen málo nebezpečným, který by ale i tak mohl zmátnout méně zkušené sběratele. Jde o známku tzv. Skautské pošty z roku 1918, hodnoty 20 h s přítiskem Příjezd presidenta Masaryka, která vzadu nese otisk znalecké značky Gilbert.
Tato značka je pravá a je provedena černou olejovou barvou pro kovová razítka, kterou R. Gilbert používal. Samotný přítisk je však nepochybně padělkem ke škodě sběratelů, a to poměrně nízké nebezpečnosti. Jak ale mohl tak zkušený znalec takový padělek ověřit? – divil se sběratel, který mi známku přeložil k prohlídce.
Continue reading Znalecká hlídka

Královská tisková technika s novým postupem

Královská tisková technika s novým postupem

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby –
Ocelotisk z ploché desky
Den vydání: 20. ledna 2022
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1148
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Rytec předlohy známky: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp z leptané desky; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: PL 10 + SL 8+2 K
Náklad: PL 10: 150 tis. (= 15 tis PL),
SL 8+2: 80 tis. (= 10 tis. sešitkových listů)
Rytec FDC: Miloš Ondráček
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Continue reading Královská tisková technika s novým postupem

Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

František Beneš

V prosincové Filatelii jsem psal o nové známce s obrázkem komiksové hrdinky Muriel a neradostném osudu jejího tvůrce Káji Saudka. Zmínil jsem přitom, že místo, kde prožil dětství a kus mládí, je spjato hned se čtyřmi osobnostmi spojenými s naším oborem – filatelií. V ulici Nad cementárnou v Praze-Podolí v těsném sousedství postupně žili František Langer, autor Filatelistických povídek, Kája Saudek, jehož Muriel právě vyšla na poštovní známce, a pak manželé Olga a Josef Vyleťalovi, jejichž díla vyšla na známkách a FDC v letech 2011 a 2020.
Kája Saudek a známka Muriel
Continue reading Kája Saudek a místo ještě více spjaté se známkami

Nejslavnější česká soška

Nejslavnější česká soška

František Beneš

Název emise: Pražské Jezulátko
Den vydání: 30. listopadu 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1147
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Zdeňka Kudrnová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF samolepicí
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1x 40; Náklad: 1,6 mil. ke dni vydání
FDC: nebyla vydána

Continue reading Nejslavnější česká soška

Tragický osud svaté Ludmily, babičky svatého Václava

Tragický osud svaté Ludmily, babičky svatého Václava

František Beneš

Název emise: Svatá Ludmila
Den vydání: 10. listopadu 2021
Hodnota: 60 Kč; č. A1144
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Rozměr aršíku: 114 x 170 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Rytina: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp+OF+sítotisk; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP
Náklad: 31 tis. aršíků
FDC: OTp; Náklad: 2.800; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Tragický osud svaté Ludmily, babičky svatého Václava

Společné vydání ČR – Izrael

Společné vydání ČR – Izrael

František Beneš

Název emise: TGM v Izraeli
Den vydání: 30. listopadu 2021
Hodnota: Z (ke dni vydání 45 Kč); č. 1146
Rozměr známkového obrazu: 36 x 26 mm
Výtvarný návrh: David Ben-Hador
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 500 tis. známek
Výtvarný návrh FDC: Petr Foltera
FDC: digitální tisk; Náklad: 2.800
Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Společné vydání ČR – Izrael

Kája Saudek: Drama – hvězda – tragédie

Kája Saudek: Drama – hvězda – tragédie

František Beneš

Název emise: Kája Saudek – Muriel (výplatní písmenová poštovní známka)
Den vydání: 10. listopadu 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1145
Rozměr známk. obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Otakar Karlas
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50
Náklad: ke dni vydání 2 mil. známek
FDC: nebyla vydána

Continue reading Kája Saudek: Drama – hvězda – tragédie