Články

Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

František Beneš

Když ve Filatelii 2/2018 vyšel katalog POFIS Česká republika – vlastní známky, řada čtenářů se pozastavila nad vynechanou položkou č. 49, u níž byla uvedena lakonická poznámka „nebylo vydáno“. K jaké příležitosti byly tyto vlastní známky připravovány, na čí objednávku, a proč k jejich vydání nakonec nedošlo? Díky studiu dokladů z archivu Poštovní tiskárny cenin můžeme na uvedené otázky po letech odpovědět.
Continue reading Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

František Beneš

Před šesti týdny uplynulo 125 let od narození Ludvíka Svobody a pětačtyřicet let od vydání aršíku k jeho 80. narozeninám, Ten byl postupně připraven ve dvou podobách, s prezidentskou standartou za portrétem, a když Svoboda přestal být hlavou státu, byla standarta nahrazena mapou cesty čs. armádního sboru v SSSR z Buzuluku do Prahy. Změnu provedl autor rytin aršíku Ladislav Jirka.

O obou podobách aršíku přinesla obsáhlý článek Filatelie 9/97, tehdy ale vycházela jen černobíle, a tak jsme z něj dnes zařadili výtah doplněný o několik zajímavých ilustrací v barvě. Původní článek si můžete přečíst na internetu1). Je v něm popsán postupný vývoj podoby aršíku – se standartou a pak bez ní, doložený obrázky variant návrhů a zkusmých tisků.
Continue reading Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

Zdánlivě nudná krabice…

Zdánlivě nudná krabice…

František Beneš

I když rok 2020 pro častá a dlouhá protiepidemiologická opatření nepřál návštěvám sběratelů v Poradenské službě Domu filatelie, i tak jsme v ní členům Klubu Filatelie nějaké bezplatné konzultace poskytli a vedle toho prakticky denně (a většinou dokonce vícekrát) radili e-mailem na základě zaslaných dotazů s přiloženými vyobrazeními. Většinou šlo o běžnou agendu, ale některé případy byly přece jen zajímavější, a z těch se teď na jeden podíváme.
Continue reading Zdánlivě nudná krabice…

Modrásek, žluťásek – a teď babočka

Modrásek, žluťásek – a teď babočka

František Beneš

Název emise: Babočka (výplatní poštovní známka)
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota: 23 Kč – č. 1103 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměr známkového obrazu: 23 x 19 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA po 100 ks
Náklad: 1.2 mil. ks (prvotní náklad ke dni vydání)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Modrásek, žluťásek – a teď babočka

900 let tichých bílých bratří

900 let tichých bílých bratří

František Beneš

Název emise: 900. výročí Premonstrátského řádu
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč) – č. 1102 (ČP)
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA po 50 ks
Náklad: 500.000 ks
Výtvarný návrh a rytec FDC: Martin Srb
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 4.900

Continue reading 900 let tichých bílých bratří

Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky

Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky

František Beneš

Název emise: Pražské motivy
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota aršíku: 84 Kč (o 2 zn + 2 K); č. A1100/1
Hodnoty známek: E (ke dni vydání 39 Kč), Z (45 Kč)
„E”- rytina v barvě modré – č. 1100 (ČP)
„Z”- ofset v barvě hnědé – č. 1101 (ČP)
Motiv obou známek je stejný: netradiční pohled na Pražský hrad od Národního divadla
Výtvarný návrh: Martin Srb
Rytec známky „E” a FDC: Martin Srb
Rozměr aršíku: 102 x 150 (známk. obrazů: 50 x 40 mm)
Druh tisku: OTp + OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: AP 2 známky a 2 kupony
Náklad: 32.000 aršíků
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií

Continue reading Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky

Musatov a Vyleťal – Umění, které mě opravdu potěšilo

Musatov a Vyleťal – Umění, které mě opravdu potěšilo

František Beneš

Letošní emise Umění je pro mě výjimečná. K oběma zařazeným malířům mám totiž osobní vztah, do emisního plánu jsem je proto navrhl – a tehdejší vedoucí oddělení známkové tvorby a můj přítel Břéťa Janík tenhle návrh osvíceně podpořil. Snad tedy dovolíte, abych vás seznámil s důvody, které mě k tomu vedly.

Název emise: Umělecká díla na známkách
Den vydání: 11. listopadu 2020
Grafická úprava: Kamil Knotek
Rozměry známkových obrazů: 40 x 50 mm
Tiskové formy: 3x PL4
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 64 tis. sérií (16 tis. sérií PL)
FDC: digitální tisk; Hradištko, sro.; Náklad: 2 900 sérií

Grigorij Alexejevič Musatov – Risoval Mark(?)

Hodnota: 33 Kč; kat. č. 1098 (ČP)

Continue reading Musatov a Vyleťal – Umění, které mě opravdu potěšilo

Kam se ztratila Marina Richterová?

Kam se ztratila Marina Richterová?

František Beneš

O naše nové poštovní známky se zajímám odedávna, a to o všechny aspekty, které s nimi souvisejí. V osmdesátých letech v Pofisu z obchodní stránky, po revoluci ze strany vydavatele jako vedoucí oddělení známkové tvorby Federálního ministerstva spojů, později několik let jako člen představenstva Poštovní tiskárny cenin, která známky vyráběla, a teď jako člen komise pro jejich výtvarnou podobu na generálním ředitelství České pošty. Mimo to o nových známkách už dlouho pravidelně píšu do Filatelie. Řekl bych tedy, slušná praxe. A za ty desítky let jsem se utvrdil ve zjištění, že i ve známkové tvorbě je mnoho povolaných, ale jen málo vyvolených.
Continue reading Kam se ztratila Marina Richterová?

Fenomén Lada – uznával ho prý i Picasso

Fenomén Lada – uznával ho prý i Picasso

František Beneš

Název emise: Vánoce
Den vydání: 21. října 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1096 (ČP) v archové úpravě, č. 1097 (ČP) v úpravě TL pro přítisky
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: podle námětu Josefa Lady
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: archová úprava 2x 50 zn.,
PL pro přítisky 4x 9zn. + 12 kuponů se dvěma motivy
Náklad: prvotní náklad 5 mil. ks v archové úpravě, prvotní náklad 144 tis. ks (16 tis. PL) s potištěnými kupony) a prvotní náklad 3 tis. PL s nepotištěnými kupony pro přítisky
FDC: nebyla vydána

Continue reading Fenomén Lada – uznával ho prý i Picasso

Unikátní Aero a 1000 mil československých

Unikátní Aero a 1000 mil československých

František Beneš

Název emise: Dopravní prostředky 2020
závodní speciály
Den vydání: 21. října 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1095 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF samolepicí; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x 10
Náklad: prvotní náklad 800 tis. zn. (80 tis. sešitků)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Unikátní Aero a 1000 mil československých