Články

„Krásný“ dopis legionářské pošty

„Krásný“ dopis legionářské pošty

František Beneš

V minulém čísle jsme otiskli dokonce dvě hádanky, první se věnujeme na jiném místě a tady se podíváme na druhou, věnovanou obálce údajně odeslané polní poštou čs. legií v Rusku. Jako její odesilatel je uveden kapitán Antonín Novotný, který stál v čele čs. polní pošty v Rusku, a jako adresát je uveden plukovník Vojtěch Klecanda, který byl na Sibiři Novotného nadřízeným ve funkci generálního ubytovatele čs. armádního sboru v Rusku, pod nějž spadala i čs. polní pošta. Zeptali jsme se Vás: „Jde o nádherný dobový doklad, nebo je to jinak?“.
Continue reading „Krásný“ dopis legionářské pošty

Britská královská sbírka poštovních známek

Britská královská sbírka poštovních známek

František Beneš

V souvislost s úmrtím britské královny Alžběty II. tisk na celém světě probírá i dědictví, které po sobě zanechala. Její závěť – stejně jako závěť jejího manžela Filipa – je sice neveřejná, ale komentátoři už rozebírají, co komu připadne z jejího rozsáhlého majetku. Alžběta totiž patřila k nejbohatším ženám světa, a i když mnohé z toho, co ji obklopovalo, patří ve skutečnosti státu, její soukromý majetek byl ohromující.
Continue reading Britská královská sbírka poštovních známek

Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

František Beneš

Za umělce má mluvit jeho dílo – tuhle zásadu lze na rytce a malíře Václava Fajta vztáhnout takřka stoprocentně. Na internetu o něm naleznete jen velmi málo, dokonce nemá ani svou stránku na Wikipedii. S jeho pracemi se přitom můžeme setkávat každodenně, na poštovních známkách a na bankovkách.

Narodil se 4. srpna 1952 v Plzni, ale za své rodiště považuje Robčice, vesničku, odkud pochází jeho rodina. Jeho předkové z matčiny strany tu měli malé hospodářství, na kterém bylo pořád co dělat. Maminka Helena byla z pěti dětí a celý život se lopotila na poli nebo ve chlévě. Tatínek Václav byl dělníkem v plzeňské Škodovce, jako zámečník pracoval na lokomotivách. Po práci i on pomáhal mamince v hospodářství, však také do místního JZD vstoupili až z nezbytí a jako jedni z posledních, v roce 1958. To mimoděk vypovídá o vztahu rodiny k vládnoucímu režimu, který to samozřejmě nenechal bez odezvy, takže Václav ani po letech nemohl pomýšlet na studium na vysoké škole, i když předpoklady k tomu měl.
Continue reading Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

František Beneš

Dnes bychom v rubrice Znalecká hlídka chtěli upozornit na méně obvyklé problémy, s nimiž se ale sběratelé rovněž mohou setkat. Jde o nevhodně používané otisky přídavných značek na zadní straně známek, o „exotické“ atesty, které se na našem trhu objevují čím dál častěji, a o dvě perličky nakonec.

Za první republiky bylo běžné, že filatelističtí obchodníci ve snaze předcházet sporům o záměně položek při případné reklamaci, a rovněž pro zvýšení důvěryhodnosti svého zboží (a obchodu jako takového – tedy i z důvodů reklamních), otiskovali na zadní stranu prodávaných známek svou značku. V 50. a 60. letech v tom pokračoval Pofis (i když ten i z jiných důvodů – například aby vázané hodnoty získané za nominál soukromě v novinkové službě personál nemohl prodávat v prodejnách s příplatkem za „Pofisové“ ceny), později však byla tato praxe opuštěna. Nyní se na Aukru objevily známky, které současný prodávající opatřuje nikoli svou značkou, ale značkami „přídavnými“, jimiž poukazuje například na druh a rozměr zoubkování, typ známky, známkové pole apod.
Continue reading Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

František Beneš

V březnovém čísle Filatelie jsme přinesli článek o relativně novém nebezpečí, číhajícím na sběratele materiálů z údobí nesvobody v letech 1939-45. Upozornili jsme na novodobé padělky pamětních listů vznikající pomocí moderní rozmnožovací techniky – kopírek a počítačových tiskáren. Stejným způsobem však padělatelé zhotovují i celistvosti, a to s příležitostnými i denními razítky. Několik příkladů, jak mi je přinesla znalecká praxe, si teď ukážeme.
Continue reading Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

Evropa jako úkol

Evropa jako úkol

František Beneš

Název emise: Předsednictví ČR
v Evropské unii
Den vydání: 15. června 2022
Hodnota: „E“ (=39 Kč ke dni vydání)
Kat. číslo: 1162
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 400 tis.
Tisk FDC: digitální tisk; Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Evropa jako úkol

Nenápadné kouzlo muzeí

Nenápadné kouzlo muzeí

František Beneš

Název emise: Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v Praze
Den vydání: 15. června 2022
Hodnota: „E“ (=39 Kč ke dni vydání); Kat. číslo: 1163
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Miroslav Roubíček
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 400 tis.
Tisk FDC: digitální tisk; Hradištko, sro.; Náklad: 2.600

Continue reading Nenápadné kouzlo muzeí

Koťátka má každý rád

Koťátka má každý rád

František Beneš

Název emise: Mláďata – koťata
Den vydání: 15. června 2022
Hodnoty:
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); č. 1164 – Bengálská kočka
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); č. 1165 – Perská kočka
Rozměr známkových obrazů: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Jitka Mašínová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x sešitek (2x 5 známek)
Náklad: 100.000 sešitků
Rytec FDC: Martin Srb
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.600 sérií

Continue reading Koťátka má každý rád

Hezká tramvaj s výhodou i slabinou

Hezká tramvaj s výhodou i slabinou

František Beneš

Název emise: Tramvaj Brožík & Křižík
Den vydání: 15. června 2022
Hodnota: „B“ (=19 Kč ke dni vydání)
Kat. číslo: 1166
Rozměr známkového obrazu: rovnostranný šestiúhelník s velikostí obrazu do 30,8 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 5
Náklad: 100 tis. ks (20 tis. TL)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Hezká tramvaj s výhodou i slabinou

Sbírat se dá různě

Sbírat se dá různě

František Beneš

Filatelie byla od svých počátků vnímána veřejností jako spíše vážný obor a její milovníci jako puntičkáři lpějící na nepatrných detailech. K tomu zdatně přispívali i sami sběratelé, kteří se svůj obor snažili povýšit na pomocnou vědu historickou. Osvěžením pak byly scény z filmových veseloher, v nichž nebohým filatelistům po otevření okna lítaly známky vzduchem a oni sami vypadali jako potrhlí podivíni. Ani jedno z toho samozřejmě není pravda, respektive to určitě neplatí pro všechny.
Sbírání známek a dalších předmětů filatelistického zájmu má mnoho podob a je jenom na nás, kterou nebo které si vybereme. Někoho baví studovat jednotlivá pole Hradčan, jiný se honí za známkami s kolibříky z celého světa. Do historie patří shromažďovatelé známek jedné barvy, kteří si jimi chtěli vytapetovat ložnici (i takové případy byly, ale to už asi do moderního pojetí sběratelství nepatří).
Continue reading Sbírat se dá různě