Články

Krásy naší – krásné – vlasti

Krásy naší – krásné – vlasti

František Beneš

Název emise: Unikátní skalní útvary
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: 23 Kč; č. 1117 (ČP)
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50
Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading Krásy naší – krásné – vlasti

Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

František Beneš

Název emise: EUROPA: Ohrožená národní divoká zvěř – Kočka divoká
Den vydání: 21. dubna 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1116
Rozměr známk. obrazu: 33 x 33 mm
Výtv. návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 8x 6 PL
Náklad: 84 tis. ks (14 tis. PL)
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Nejvzácnější zvíře v České republice, aneb Jak se hledá národní ohrožené zvíře

Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

František Beneš

Kolky mají dlouhou historii, v Rakousku byly zavedeny o více než půldruhého století dříve, než poštovní známky, ještě starší je používání kolků v Holandsku, kde je zavedli před bezmála čtyřmi sty lety! A protože lidem je odedávna vlastní touha něco sbírat (jde o atavismus zděděný po dávných předcích sběračích), časem se vyskytli zájemci o jejich shromažďování – dnes je považujeme za pradávné filatelisty. Irský daňový úředník John Bourke sestavil v roce 1774 soubor všech existujících kolků, ten je dodnes uchován v Královské irské akademii v Dublinu. První kolky měly podobu otisků razítek či pečetidel na listinách, a to ještě před jejich sepsáním. Teprve mnohem později získaly současnou podobu, tedy jako nalepovací listinné kolky. To je sbližuje s poštovními známkami a v našem oboru tvoří oblast fiskální filatelie. I v ní existují zajímavosti a vzácnosti, a to i mezi kolky moderními, ba dokonce téměř současnými.

Continue reading Kolkové známky – zajímavosti vydání z roku 1997

Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání

Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání

František Beneš

Nové slovenské známky, celiny, FDC, příležitostné tisky a další předměty filatelistického zájmu mají řadu příznivců i v Česku. Není divu, dlouhou československou vzájemnost my starší ze srdce a duše už nedostaneme, a i když pro stále rostoucí finanční náročnost počet sběratelů novinek klesá, alespoň se o nové emise zajímáme a považujeme je tak trochu za své – a jistě to platí i opačně. Snad tedy uvítáte několik poznámek na téma zajímavosti slovenských FDC.
Když o půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1.1993 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika, ve výrobě poštovních známek obou nástupnických států, ČR a SR, se skoro nic nezměnilo – dále je tiskla pražská Poštovní tiskárna cenin. Nic na světě ale netrvá věčně, a tak i na tomto poli došlo postupem času ke změnám, konkrétně některé položky slovenského emisního plánu byly svěřeny jiným tiskárnám, na Slovensku i v Česku. Dnes už je výroba v PTC skoro rok ukončena, z jejího archivu však můžeme čerpat informace, které doplní a rozšíří naše poznání.

Continue reading Několik zajímavostí o slovenských obálkách dne vydání

125. výročí prvního souboje velkých rivalů

125. výročí prvního souboje velkých rivalů

František Beneš

Název emise: První derby Sparta – Slavia
Den vydání: 24. března 2021
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Sparta – č. 1113 (ČP)
B – Slavia – č. 1114 (ČP)
Rozměr známkových obrazů: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50 (společně 25 + 25 ks) ve střídavém uspořádání sloupců po 5 známkách
Náklad: 325 tis. sérií
FDC: digitální tisk; obě zn. společně na jedné FDC
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.200

Continue reading 125. výročí prvního souboje velkých rivalů

Hezká známka pro turisty

Hezká známka pro turisty

František Beneš

Název emise: Tančící dům (s kupony pro přítisky)
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1115
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Roman Sedlák
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 s lehce potištěným pozadím a 6 tvořících jeden obraz na stejné téma jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 98 tis. známek (= 14 tis. PL), z toho 3 tis. PL s nepotištěnými kupony
FDC: nebyla vydána

Continue reading Hezká známka pro turisty

Groteska v sochařství

Groteska v sochařství

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách: Bohumil Zemánek
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: 30 Kč; č. 1112 (ČP)
Rozměr zn. obrazu: 26 x 40 mm
Výtvarný návrh: Zbyněk Kočvar
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 4 + 4K
Náklad: 64 tis. známek (= 16 tis. PL)
Liniová rozkresba FDC: Miloš Ondráček
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Groteska v sochařství

Nejstarší pražský železniční most – jako nový

Nejstarší pražský železniční most – jako nový

František Beneš

Název emise: Technické památky:
Negrelliho viadukt
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1111
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 2x 50 PA, SL 8x (8 + 4K)
Náklad: 600 tis. + 13 tis. SL
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.000

Continue reading Nejstarší pražský železniční most – jako nový

První služební zálepka ČP

První služební zálepka ČP

František Beneš

Ve Filatelii 2/2019 jsme přinesli článek o nových služebních celinách České pošty. Jednou z nich je služební celinová zálepka Pof č. CSZ 1, obsahující pozvánku na slavnostní večer ČP u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018. V článku jsme podrobně popsali podobu jednotlivých variant těchto zálepek a náklady, v nichž byly zhotoveny.

Continue reading První služební zálepka ČP

Záhadné slovo Skripofilie

Záhadné slovo Skripofilie

František Beneš

V předchozích číslech jsme se mohli seznámit s některými zajímavými ukázkami z archivu akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Ta se od svého založení věnovala zejména tisku poštovních známek a dalších materiálů souvisejících s poštovním provozem, a předmětů filatelistického zájmu. Tiskli tu i poštovní formuláře a tiskopisy, Věstník ČTÚ, pohlednice, hlavičky dopisních papírů a obálek (a ne- jen pro poštu, ale i pro další zákazníky, například pro prezidenta republiky). Vedle toho PTC v průběhu doby tiskla i řadu dalších věcí s poštou nijak nesouvisejících, například knihy, brožury, časopisy, učebnice, plakáty, letáky, ceníky, katalogy, hotelové nálepky, jídelní lístky, novoročenky, pozvánky, pro- gramy, účty, parkovací lístky, vizitky, vstupenky, stvrzenky, kalendáře, různá oznámení, protokoly, záruční listy apod., tedy výrobky, kde musela soutěžit na trhu s ostatními tiskárnami.
Continue reading Záhadné slovo Skripofilie