Groteska v sochařství

Groteska v sochařství

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách: Bohumil Zemánek
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: 30 Kč; č. 1112 (ČP)
Rozměr zn. obrazu: 26 x 40 mm
Výtvarný návrh: Zbyněk Kočvar
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 4 + 4K
Náklad: 64 tis. známek (= 16 tis. PL)
Liniová rozkresba FDC: Miloš Ondráček
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Groteska v sochařství

Nejstarší pražský železniční most – jako nový

Nejstarší pražský železniční most – jako nový

František Beneš

Název emise: Technické památky:
Negrelliho viadukt
Den vydání: 24. března 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1111
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: známky 2x 50 PA, SL 8x (8 + 4K)
Náklad: 600 tis. + 13 tis. SL
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.000

Continue reading Nejstarší pražský železniční most – jako nový

První služební zálepka ČP

První služební zálepka ČP

František Beneš

Ve Filatelii 2/2019 jsme přinesli článek o nových služebních celinách České pošty. Jednou z nich je služební celinová zálepka Pof č. CSZ 1, obsahující pozvánku na slavnostní večer ČP u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018. V článku jsme podrobně popsali podobu jednotlivých variant těchto zálepek a náklady, v nichž byly zhotoveny.

Continue reading První služební zálepka ČP

Záhadné slovo Skripofilie

Záhadné slovo Skripofilie

František Beneš

V předchozích číslech jsme se mohli seznámit s některými zajímavými ukázkami z archivu akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Ta se od svého založení věnovala zejména tisku poštovních známek a dalších materiálů souvisejících s poštovním provozem, a předmětů filatelistického zájmu. Tiskli tu i poštovní formuláře a tiskopisy, Věstník ČTÚ, pohlednice, hlavičky dopisních papírů a obálek (a ne- jen pro poštu, ale i pro další zákazníky, například pro prezidenta republiky). Vedle toho PTC v průběhu doby tiskla i řadu dalších věcí s poštou nijak nesouvisejících, například knihy, brožury, časopisy, učebnice, plakáty, letáky, ceníky, katalogy, hotelové nálepky, jídelní lístky, novoročenky, pozvánky, pro- gramy, účty, parkovací lístky, vizitky, vstupenky, stvrzenky, kalendáře, různá oznámení, protokoly, záruční listy apod., tedy výrobky, kde musela soutěžit na trhu s ostatními tiskárnami.
Continue reading Záhadné slovo Skripofilie

Dopis z války – jiný pohled

Dopis z války – jiný pohled

František Beneš

Ke kouzlům filatelie patří kontakt s celistvostmi, od jejich prohlížení na internetových aukčních stránkách, přes probírání se krabicemi dopisů v nabídce obchodníků, po zpracovávání vlastních zásob. I mezi zdánlivě běžnými položkami může pozorný sběratel při troše štěstí narazit na zajímavost, která ho potěší a odmění za vynaložený čas. Nemusí přitom jít jen o její vnější podobu, pozoruhodný může být i obsah přepravovaného sdělení, který se dochoval na dopisnici nebo pohlednici, a někdy vložený v obálce.
Continue reading Dopis z války – jiný pohled

Zámek Milotice – a jak jsme přišli o Slezsko

Zámek Milotice – a jak jsme přišli o Slezsko

František Beneš

Název emise: Krásy naší vlasti –
– Státní zámek Milotice u Kyjova
Den vydání: 9. února 2021
Hodnota: 23 Kč; kat. č. 1108 (ČP)
Rozměr zn. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko
Tisková forma: 8x PL 8; Náklad: 120 tis. (15 tis. PL)
Rozkresba pro FDC: Jaroslav Tvrdoň
FDC: digitální tisk; Náklad: 2.800

Continue reading Zámek Milotice – a jak jsme přišli o Slezsko

Sdružovat se s národy a státy má u nás dlouhou tradici

Sdružovat se s národy a státy má u nás dlouhou tradici

František Beneš

Název emise: Společné vydání –
– Visegrádská skupina (V4)
Den vydání: 15. února 2021
Hodnota: „E“ (= 39 Kč); kat. č. 1109 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 30 mm
Výtvarný návrh: Anežka Sobczyńska
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko sro.
Tisková forma: 6x PL 9;
Náklad: 135 tis. (15 tis. ks PL)
Výtvarný návrh FDC: Petr Foltera
Tisk: digitální tisk; Hradištko sro.; Náklad: 3.300

Continue reading Sdružovat se s národy a státy má u nás dlouhou tradici

Postup výroby suvenýrů k anketě o nejkrásnější známku roku

Postup výroby suvenýrů k anketě o nejkrásnější známku roku

František Beneš

Věci, které na první pohled vypadají jednoduše, při bližším zkoumání tak jednoduché být nemusejí. Příkladem jsou našemu časopisu blízké suvenýry ankety o nejkrásnější známku roku. Ukázat si to můžeme na AČP 23, tedy suvenýry ankety za rok 2016. Díky zakázkovému sáčku Poštovní tiskárny cenin Praha (obrázek dole) lze sledovat jeho vznik doslova krok za krokem, a to jak z technologického, tak časového hlediska.

Continue reading Postup výroby suvenýrů k anketě o nejkrásnější známku roku

Když červenožlutí kralovali

Když červenožlutí kralovali

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Josef Masopust
Den vydání: 9. února 2021
Hodnota: 19 Kč; kat. č. 1107 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Petr Minka
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko sro.; Náklad: 3.200

Continue reading Když červenožlutí kralovali