Novinka na poli písmenových známek

Novinka na poli písmenových známek

František Beneš

Sdělovacími prostředky před časem proběhla zpráva, že Česká pošta zavádí dvourychlostní doručování listovních zásilek – tedy přístup, který už po léta používá řada pošt v zahraničí.

Tradici má do jisté míry i u nás, a dokonce ji můžeme doložit filatelisticky – stačí si v katalogu nalistovat takzvané spěšné známky sloužící k úhradě příplatku za rychlejší doručení tiskovin. Jiným případem, a dokonce ze současnosti, je dvojí možnost přepravy časopisů – jednak jako hromadně podané tzv. novinové zásilky za značně snížené poštovné (ty jsou doručeny podle místních možností, pošťáci lidově říkají „až se doručovatelce vejde do brašny“), a jednak jako jednotlivě podané zásilky listovní, samozřejmě za plný tarif. Nyní tedy budeme mít volbu i u běžných psaní do hmotnosti 50 g, přepravených v takzvaném ekonomickém režimu. Pro ně je od 1. února určen dosavadní tarif 19 Kč, nemusejí být nijak označeny a pošta uvádí, že doručeny budou zpravidla druhý pracovní den po dni podání (jde o trošku nesrozumitelnou formulaci, předpokládám, že ve skutečnosti je myšleno D+2, lidově tedy „pozítří“). Pro jejich vyplácení bylo nově zavedeno označení nominální hodnoty „B“, s nímž vyšlo pět různých poštovních známek, které nyní představíme.

Vedle nové písmenové nominální hodnoty je spojuje i ofsetová technika, jíž byly vytištěny; za technikami s účastí ocelotisku se tedy nejspíš (doufejme, že ne definitivně) zatahuje opona.

Kolo Favorit – vtipný úvod do nové kategorie

Název emise: Kolo Favorit
Den vydání: 1. února 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1059 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 6,25 mil. k datu vydání
FDC: nebyla vydána
Continue reading Novinka na poli písmenových známek

Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny

Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny

František Beneš

Pokud jsem v Praze, už mnoho let skoro každou středu po obědě věnuju dvě hodiny bezplatné poradenské službě pro členy Klubu Filatelie, kdy jim odpovídám na otázky ohledně pravosti, jakosti a ceny jejich známek a dalších filatelistických materiálů. Tradice se tak vžila, že sem přicházejí i nefilatelisté, kteří se o téhle možnosti dozvěděli od některého člena KF a také se chtějí poradit o známkách, jež mají doma. Na jednu zajímavost z minulé středy, týkající se staré rakouské známky, se teď společně podívejme.
Continue reading Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny

Josef Čapek – s rozpaky

Josef Čapek – s rozpaky

František Beneš

Název emise: Josef Čapek
Den vydání: 20. ledna 2019
Hodnota: Z (ke dni vydání 45 Kč); č. 1058
Rozměr známkového obrazu: 29 x 50 mm
Grafická úprava: Jan Kavan
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: samolepicí fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4 sešitky po 6 známkách
Náklad: 240 tis. známek (40 tis. sešitků)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Josef Čapek – s rozpaky

Emise k půl tisíciletí Šlikovských tolarů – slibná naděje do budoucna

Emise k půl tisíciletí Šlikovských tolarů – slibná naděje do budoucna

František Beneš

Název emise: 500. výročí zahájení ražby
Jáchymovských tolarů
Den vydání: 20. ledna 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1057 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 72 tis. známek (18 tis. PL)
Rytina FDC: Jaroslav Tvrdoň
FDC: OTp v barvě šedomodré
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.000 kusů

Continue reading Emise k půl tisíciletí Šlikovských tolarů – slibná naděje do budoucna

Bedřich Housa – ledy se prolomily

Bedřich Housa – ledy se prolomily

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby – Bedřich Housa
Den vydání: 20. ledna 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1056 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rytina FDC: Martin Srb
Druh tisku: dvoubarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskové formy: zn. 4x 50, SL 6x (8 + /2 + 2/K)
Náklad: 500 tis. + 13 tis. SL
FDC: OTp v barvě tmavě zelené
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.000

Continue reading Bedřich Housa – ledy se prolomily

Za posledním českým králem

Za posledním českým králem

František Beneš

V Českém království v průběhu sedmi století panovali čtyři králové jménem Karel – a každý z nich byl současně i císařem (i když jako takový s jiným pořadovým číslem za jménem). Král Karel I. byl – a to se málo ví – císař Karel IV. Karel II. byl císař Karel VI., otec české královny Marie Terezie. Složitější je to u třetího, král Karel III. totiž nebyl jeden, ale jmenovali se tak dva – a oba panovali necelé dva roky.

Jedním byl císař Karel I., o němž především bude tento článek, a druhým jeho vzdálený předchůdce císař Karel VII., jehož manželka Marie Amálie byla sestřenicí Marie Terezie a dcerou císaře a českého krále Josefa I. Ve válkách o dědictví rakouské oba manželé odmítli uznat pragmatickou sankci, která zaručovala nástupnictví Marii Terezii, a vojensky proti ní vystoupili. Z hlediska historie jde sice jen o okamžik, ale pravdou je, že Karel dobyl České království a v prosinci 1741 byl v Praze korunován na českého krále. Panování mu však vydrželo jen půldruhého roku, pak jej z Čech vytlačila Marie Terezie, která tak i de facto obnovila svůj královský titul (de iure se za českou královnu považovala nepřetržitě už od roku 1740).
My se ale dnes chceme zabývat oním Karlem III., který byl posledním českým králem, a to vlastně až do 14. listopadu 1918, kdy Revoluční národní shromáždění na svém ustavujícím zasedání v Praze zbavilo českého trůnu rod habsbursko-lotrinský a vyhlásilo republiku.
Continue reading Za posledním českým králem

„Tiskové matrice známek“ na aukčním webu?

„Tiskové matrice známek“ na aukčním webu?

František Beneš

V minulém čísle Filatelie jsme přinesli článek o nabídce odcizených poštovních razítek na aukčním webu Aukro. Jako reakci na něj jsme obdrželi tento mail: „Dobrý den, dovoluji si upozornit na zvláštní nabídku tiskových raznic – matric známek ČSR II, asi 28 kusů, na aukčním portálu newauction, v oddílu filatelie / ostatní filatelie a příslušenství. Prodávající pod přezdívkou „Fajnkup“ je Kutné Hory. Třeba už o tom víte. Zdraví Jan Růžička, číslo KF 5123.“

S aukčními stránkami se na internetu doslova roztrhl pytel, přibývají a zanikají takovou rychlostí, že je ani nestačíme všechny registrovat, natož prohlížet a zkoumat jejich nabídku. Je proto dobře, že to dělají jednotliví pozorní filatelisté, jako například pan Růžička, a když si povšimnou něčeho podezřelého, dají o tom ostatním sběratelům vědět.
Continue reading „Tiskové matrice známek“ na aukčním webu?

Umění – tentokrát z oborů malba a sochařství

Umění – tentokrát z oborů malba a sochařství

František Beneš

Tradiční emise Umělecká díla na známkách letos obsahuje čtyři hodnoty – a vlastně spíše šest, protože dvojice známek Pražský hrad v ročních obdobích rovněž představuje obrazy. Dvojici (resp. čtveřici) děl výtvarných nyní doplňuje jedno další, a dále jedno dílo sochařské.

Ota Janeček – překvapující

Název: Umělecká díla na známkách: Ota Janeček
Den vydání: 13. listopadu 2019
Hodnota: 45 Kč; kat. č. 1054 (ČP)
Grafická úprava a rytina: Miloš Ondráček
Rozměr známky: 50 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: pětibarevný OTp + OF s použitím čtyř přímých barev
Tisková forma: PL 4
Náklad: 80.000 (= 20.000 PL)
FDC: OTp v barvě černé; náklad: 3.200; tisk PTC

Continue reading Umění – tentokrát z oborů malba a sochařství

140 / 100 – Alice Masaryková a Čs. červený kříž

140 / 100 – Alice Masaryková a Čs. červený kříž

František Beneš

Název emise: 100. výročí založení
Československého červeného kříže
Den vydání: 13. listopadu 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1053 (ČP)
Výtvarný návrh: Klára Melichová
Rozměr známky: 40 x 23 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 500 tis.
FDC: digitální tisk; náklad: 3.200; tisk PTC

Continue reading 140 / 100 – Alice Masaryková a Čs. červený kříž

Ivan Blatný, pozapomenutý básník, exulant – a úředně i „blázen

Ivan Blatný, pozapomenutý básník, exulant – a úředně i „blázen

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Ivan Blatný
Den vydání: 13. listopadu 2019
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1052 (ČP)
Výtvarný návrh: Pavel Dvorský
Rozměr známky: 23 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 2x 50
Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
FDC: OTp v barvě černé; náklad: 3.200; PTC

Continue reading Ivan Blatný, pozapomenutý básník, exulant – a úředně i „blázen