Voňavá vánoční známka – hezké téma na zkoumání

Voňavá vánoční známka – hezké téma na zkoumání

František Beneš

Název emise: Vánoce
Den vydání: 10. listopadu 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1141
Rozměr známk. obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF + vůně sítotiskem
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50
Náklad: ke dni vydání 3,5 mil.
FDC: nebyla vydána

Continue reading Voňavá vánoční známka – hezké téma na zkoumání

Smutný konec skvělé kariéry

Smutný konec skvělé kariéry

František Beneš

Jako snad ve všech oborech lidské činnosti, i oblasti filatelistického zkušebnictví je mnoho povolaných a jen málo vyvolených – tedy těch, kteří poznání významně posunují kupředu a na jejich výroky se lze spolehnout. K takovým osobnostem patřil Jan Karásek, znalec, který vykonal mnoho cenného, což bylo uznáno doma i na mezinárodním poli. Závěr jeho desítky let trvajícího snažení však, bohužel, dílo nekorunoval. Určitě tedy stojí za zamyšlení, proč tomu tak bylo a zda z toho lze vyvodit nějaké poučení.
Inženýr Jan Karásek (1927) měl všechny předpoklady, aby se stal skvělým filatelistickým znalcem. Známky měl rád, sbíral je, studoval, a do hloubky jim rozuměl. Navíc měl dobrou povahu – byl srdečný, vystupoval přátelsky a v jednání se sběrateli byl vstřícný, ochotný, otevřený a velmi trpělivý. V diskuzích, na přednáškách i v publikacích uměl srozumitelně vyložit své závěry a vždy přitom pevně obhajoval svá odborná stanoviska. Navíc byl z Brna, což jistě také hrálo svou roli, protože ne všechno důležité musí nutně pocházet z Prahy, a v rámci snahy o vyváženost mu to v údobí, kdy se teprve prosazoval, v očích sběratelů i vedení SČSF přidávalo nějaký ten pomyslný bod navíc. A především – to je třeba zdůraznit – byl neobyčejně pracovitý, což nemohl nikdo přehlédnout. Byl autorem mnoha odborných článků a pojednání ve Filatelii i dalších časopisech a zpravodajích, a autorem či spoluautorem řady brožur, knih a Monografií. A taky mu přálo štěstí – například v případě zdařilé knihy Padělky čs. známek (1963), na jejímž vzniku se spolu s pány Kvasničkou, Paulíčkem (a Mrňákem) podílel, byl z autorů první v abecedě, a tak je kniha pro celé generace sběratelů spojena především s jeho jménem. Jeho prestiži samozřejmě velmi pomohlo, že byla a je dodnes vnímána a hovorově nazývána jako „Karáskovy Padělky“, v podstatě to nastartovalo jeho raketový vzestup na poli filatelistického zkušebnictví. To, že tento úspěch o pětatřicet let později nezopakoval v knize Čs. poštovní známky a jejich padělky (1998), jejímž byl jediným autorem a která je co do záběru ambicióznější, ale co do kvality zpracování nedosahuje úrovně své předchůdkyně, jen potvrzuje významný podíl zbylé trojice spoluautorů při tvorbě knihy původní.
Continue reading Smutný konec skvělé kariéry

Nepřehlédnutelné změny některých trendů ve sběratelství

Nepřehlédnutelné změny některých trendů ve sběratelství

František Beneš

Anglický básník John Donne před čtyřmi stoletími napsal slavnou úvahu začínající větou: Člověk není ostrov sám pro sebe… A to platí i filatelisty – a dokonce pro i filatelii jako obor. Všichni jsme součástí něčeho většího, jako jedinci i jako množina jedinců – náš obor filatelie patří do skupiny sběratelských oborů, a co se děje tam, by tedy mělo zajímat i nás.
Continue reading Nepřehlédnutelné změny některých trendů ve sběratelství

Theodor Pištěk, legenda několika oborů

Theodor Pištěk, legenda několika oborů

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách –
Theodor Pištěk
Den vydání: 20. října 2021
Hodnoty:
30 Kč – Ecce Homo; kat. č. 1139
34 Kč – Autoportrét u okna II.; kat. č. 1140
Rozměr známkových obrazů: 40 x 50 mm
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 2+2 + potištěný kupon
Náklad: 60.000 sérií (30.000 PL)
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700 sérií

Continue reading Theodor Pištěk, legenda několika oborů

František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách –
František Ronovský
Den vydání: 20. října 2021
Hodnota: 33 Kč; kat. č. 1138
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40
Grafická úprava: Kamil Knotek
Rytec FDC: Jaroslav Tvrdoň
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PL 4
Náklad: 60.000 (15.000 PL)
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700

Continue reading František Ronovský – malíř hlubokého soucitu

Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

František Beneš

Letos je to právě třicet let, kdy byl ukončen vleklý soudní spor (započatý o deset let dříve), v němž šlo o vrácení kupní ceny za údajně vzácnou známku, o níž se ale ukázalo, že je prakticky bezcenná. To by nebylo vcelku nic zvláštního, takových případů bylo a je jistě mnohem víc, tenhle byl ale pouhým vrcholkem ledovce afér, jejichž hlavním aktérem byl zřejmě nejdrzejší podvodník naší filatelistické historie. I když od té doby uplynula pěkná řádka let, jeho příběh stojí za připomenutí.
Continue reading Jaroslav Skřivan – Harry Jelínek našeho oboru

Hanácký Supersport předběhl dobu

Hanácký Supersport předběhl dobu

František Beneš

Název emise: WIKOV 7/28
Den vydání: 6. října 2021
Hodnota: „B” – (= 19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1137
Rozměr známkového obrazu: 33 x 26 mm
Výtvarný návrh: Jiří Rameš
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 40 samolepicích známek
Náklad: 2 mil. (k datu vydání)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Hanácký Supersport předběhl dobu

Vlastní známky České pošty – Tenis

Vlastní známky České pošty – Tenis

František Beneš

Název emise: Český tenis, 2021
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty: 25x „B” – (= 19 Kč ke dni vydání), úspěšní čs. tenisté a tenistky
Kat. č.: VZ TL 124
Rozměry známkových obrazů: 23 x 30 mm
Grafická úprava: Tomáš Říha
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 25 samolepicích známek
Náklad: 8.000 TL

Continue reading Vlastní známky České pošty – Tenis

Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

František Beneš

Název emise: Čeští herci a herečky
Den vydání: 6. října 2021
Hodnoty:
27 Kč – Bohumil Záhorský; kat. č. 1135
33 Kč – Jiřina Šejbalová; kat. č. 1136
Rozměry známkových obrazů: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 166 x 108 mm
Výtvarný návrh: Jan Maget
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6AP (2x 1135 + 2x 1136 v šachovnicovém uspořádání + 1 kupon)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 2.700 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Bóža Horský a Klára z Vlčí jámy

Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost

Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost

František Beneš

Název emise: Mláďata – štěňata (Český horský pes)
Den vydání: 8. září 2021
Hodnoty:
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1133 – hlava štěněte
„B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1134 – dvě štěňata
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Jitka Mašínová
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x sešitek (2x 5 známek)
Náklad: 100.000 sešitků
FDC: nebyly vydány

Continue reading Tak vděčné téma, a přitom promarněná příležitost