Nečekané pozadí vzniku padělku ke škodě pošty – Fifinka

Nečekané pozadí vzniku padělku ke škodě pošty – Fifinka

František Beneš

V podzimní aukci Profil bude mimo jiné rozprodávána studijní sbírka novodobých padělků ke škodě České pošty. Jednu z chystaných položek tvoří padělky známky „A“ Čtyřlístek – Fifinka 2010. Jde o známky samotné i na celistvostech prošlých bez povšimnutí poštou. Katalog POFIS přitom informaci o existenci padělků u této známky neuvádí, proto se teď na ně podíváme podrobněji.

Vcelku nepřekvapivý je padělek zhotovený zjevně kvalitní rozmnožovací technikou, v souboru doložený na dopisu prošlém poštou, přestože postrádá „zoubkování“ (násek).

Ve velkém zvětšení je vidět, že kopírovací technika může vcelku zdařile napodobit ofsetovou kresbu známky i její barvy, neporadí si však s pérově provedenými nápisy (a jinými takto vytištěnými součástmi obrazu, např. s liniovou kresbou). To dobře vynikne při srovnání s detaily pravé známky.

Popsaný případ není příliš nebezpečný, tedy pokud známku prohlíží filatelista. K těm však pracovníci pošty většinou nejspíš nepatří, a tak nelze očekávat, že by mohli i tyto relativně jednoduché padělky odhalovat. Pokud by se o to však chtěli pokusit, dobrou pomůckou by jim byly pérově vytištěné nápisy, které – jak jsme si právě ukázali – běžná kopírovací technika napodobit nedokáže. Čekali bychom tedy, že budou součástí každé ofsetem tištěné známky, a je škoda, že se tak někdy neděje, jak jsme na to už několikrát upozornili.

To všechno ale uvádím jen na okraj, v podstatě jako úvod k hlavnímu dnešnímu tématu. Tím je další padělek, rovněž použitý na celistvosti.
I za vznikem tohoto dopisu stál zjevně filatelista, to ale pro nás teď není podstatné. Důležitá je podoba padělané známky.

Rastr jejího obrazu se opět liší od originálu, jeho podoba je však profesionální, což od pouhé kopírky nelze očekávat. Největším překvapením je však podoba nápisů, tedy názvu státu a jména autora návrhu známky – jsou vytištěny pérově, tedy stejně jako na pravých známkách (jejich okraje jsou rovné a písmo tedy není tvořeno rastrem).

Samozřejmě vás napadne, jak je to možné? Pro tisk nápisů musel být použit tiskový podklad původní známky, nebo by jej padělatel musel pečlivě napodobit. Proč by to ale dělal, když obraz známky je naopak od originálu značně odlišný?

Ukázalo se, že odpověď na tuto otázku je ve skutečnosti jednoduchá. „Padělanou“ známku totiž nechala zhotovit sama pošta, a to v rámci letáku propagujícího nově zavedené písmenové známky.

Dalším propagačním předmětem při zavádění písmenových známek je propagační tisk České pošty, v katalogu POFIS č. PRT 1. Uvádí se tu o něm:
„Na tiskovou konferenci (28. 4. 2010) k vydání prvních písmenových známek připravila Česká pošta pro účastníky propagační tisk PRT 1 (v nákladu údajně cca 50 kusů) v podobě nezoubkovaného aršíku rozměru 148 x 105 mm se všemi třemi chystanými známkami vytištěnými z původních podkladů (pouze Fifinka má o něco hrubší rastr), na samolepicím papíru oz, s průsekem naznačeným tiskem. PRT 1 se vyskytuje samostatně, nebo nalepený na deskách, v nichž byly připraveny materiály pro účastníky konference.“

Pomineme-li vcelku primitivní padělek vzniklý na kopírovacím zařízení, ukázali jsme si tři podoby známky Fifinka, zhotovené na zakázku České pošty:
1) skutečnou vydanou známku, jejíž obraz je tvořen jemným stochastickým (nepravidelně uspořádaným) rastrem a písmo je vytištěno pérově;
2) „padělek“ vystřižený z letáku České pošty, jehož obraz je tvořen výrazně odlišným (pravidelně uspořádaným) rastrem a písmo je vytištěno pérově;
3) známku z propagačního tisku České pošty (PRT 1), vytištěnou z původních tiskových podkladů, jejichž rozlišení bylo v průběhu příprav výroby sníženo (nejspíš nedopatřením, jak lze soudit ze skutečnosti, že další dvě známky na PRT 1 jsou vytištěny ve stejném rozlišení jako známky vydané), což je u Fifinky vidět na snížené „kvalitě“ její kresby i okrajů nápisů (jsou pilovité).

Jde přitom o ojedinělý případ v české známkové tvorbě – alespoň já o žádném dalším takovém nevím.

Pro úplnost vyobrazuju i detaily dalších dvou známek z PRT 1, tedy Muchovy Gismondu a Zvěrokruh, u nichž je pozoruhodné, že jejich provedení je na PTR 1 naopak dokonalejší než na vydaných známkách…

Kus života mezi pohlednicemi

Kus života mezi pohlednicemi

František Beneš

Kus života mezi pohlednicemi

Na letošní 19. červen připadá v naší rodině veliká sláva – devadesáté narozeniny mojí maminky Heleny Benešové. Do časopisu Filatelie o tom píšu proto, že mnoho let byla aktivní obchodnicí s filatelistickým zbožím, odkud ji zná mnoho sběratelů, má velké zásluhy o vznik Profilu, o záchranu časopisu Filatelie, a taky o moje působení v Poštovní filatelistické službě.
Continue reading Kus života mezi pohlednicemi

Na vlnách Radiojournalu – jako první na evropském kontinentu

Na vlnách Radiojournalu – jako první na evropském kontinentu

František Beneš

Název emise: 100 let od zahájení
rozhlasového vysílání
Den vydání: 9. květen 2023
Hodnota: 30 Kč; č. 1203
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.; Tisk. forma: 2x PA 50
Náklad: 400 tisíc
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp; Tiskárna Hradištko;
Náklad FDC: 2.400

Continue reading Na vlnách Radiojournalu – jako první na evropském kontinentu

Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol

Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol

František Beneš

Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol
Název emise: EUROPA:
Mír – nejvyšší lidská hodnota
Den vydání: 9. květen 2023
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 39 Kč); č. 1202
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: L. Bos a R. Egilsdottir
Grafická úprava: Kamil Knotek
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 6 (bez „sudoku“)
Náklad: 75.000 známek (= 12.500 PL)
Návrh FDC: Kamil Knotek
Tisk: DT; Tiskárna Hradištko; 2.400 kusů

Continue reading Aktuální evropské téma a prastarý společný symbol

Zahrada, nad níž se tají dech

Zahrada, nad níž se tají dech

František Beneš

Název emise: Dendrologická zahrada v Průhonicích
Den vydání: 5. dubna 2023
Hodnoty:
27 Kč; kat. č. 1199 – Jedle korejská (Blue Emperor)
31 Kč; kat. č. 1200 – Pěnišník Doncaster
34 Kč; kat. č. 1201 – Hadí smrk, odrůda smrku ztepilého
Rozměry známkových obrazů: 44,4 x 27,2 mm (1199), 44,4 x 54,4 mm (1200, 1201), vše až k perforaci
Rozměr aršíku: 101 x 148 mm
Výtvarný návrh: Adam Kašpar
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 6 AP 3; Náklad: 26.000 aršíků
FDC: DT; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.400 sérií

Continue reading Zahrada, nad níž se tají dech

Jan Blažej Santini Aichel – mistr barokní gotiky

Jan Blažej Santini Aichel – mistr barokní gotiky

František Beneš

Název emise: Jan Blažej Santini Aichel a jeho stavby
Den vydání: 5. dubna 2023
Hodnoty:
27 Kč; č. 1196 – Kaple sv. Anny v Panen. Břežanech
31 Kč; č. 1197 – Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
37 Kč; č. 1198 – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou
Rozměry známkových obrazů: 26 x 40 mm
Rozměr aršíku: 175 x 126 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4 AP 3; Náklad: 26.000 aršíků
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Tisk: OTp; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.400 sérií

Continue reading Jan Blažej Santini Aichel – mistr barokní gotiky

Jezdit na kole lze s láskou

Jezdit na kole lze s láskou

František Beneš

Název emise: Cyklistika „B“
(výplatní známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 15. březen 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 23 Kč); č. 1195
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz, obojí s podobným tématem jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 91 tis. známek (= 13 tis. PL), z toho část nákladu s nepotištěnými kupony pro přítisky
FDC: nebyla vydána

Continue reading Jezdit na kole lze s láskou

K novému katalogu Pofis ČSR I

K novému katalogu Pofis ČSR I

František Beneš

Nabídnout dlouho očekávaný katalog známek naší první republiky přednostně členům Klubu Filatelie se ukázalo jako trefa do černého. Naši členové tak získali tuto publikaci dříve, než byla uvedena do běžného prodeje, a pokud chtěli, mohli dříve než ostatní zájemci využít odborné a cenové informace pro doplnění svých sbírek, nemluvě o další výhodě – výrazně nižší (méně než poloviční) ceně nového katalogu. Vedle toho tento způsob distribuce přivedl do našeho Klubu nemalý počet nových členů.
Continue reading K novému katalogu Pofis ČSR I

Rodové sídlo 20 generací

Rodové sídlo 20 generací

František Beneš

Název emise: Krásy naší vlasti: Český Šternberk
Den vydání: 15. březen 2023
Hodnota: „A“ (= 30 Kč ke dni vydání); č. 1194
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Liniová rozkresba: Miloš Ondráček
Druh tisku: OTp+OF; Tisk: Tiskárna Hradištko, sro.
Tisková forma: TL 8
Náklad: 96.000 známek (12.000 PL)
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Tisk FDC: OTp; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.500

Continue reading Rodové sídlo 20 generací