Články

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle (PDF, 1 027 kB)

František Beneš

Se závěrem roku přichází emise, která je výkladní skříní naší známkové tvorby – letos už popadesáté! Její základy položil grafik a rytec Jiří Švengsbír roku 1965 Tizianovou Toaletou mladé ženy, a i když tehdy ještě v rámci vydání Obrazárna Pražského hradu, šlo o bezprostředního předchůdce série Umění 1966, podle mne nejkrásnější a dodnes nepřekonané. Jistě, roli v tomto hodnocení hrají vzpomínky, jako vykulený mladý filatelista jsem tehdy ohromeně zíral na pro mě nedostupné malé přepážkové listy o čtyřech známkách, vystavené na burze U Nováků, nad nimiž vedli vzrušené debaty sběratelé, kteří je nedostali v novinkové službě. Pokračování textu Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Pět set let od narození učitele lékařů

PDF verze -> Pět set let od narození učitele lékařů (PDF, 206 kB)

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Andreas Vesalius
(1514 – 1564)
Den vydání: 5. 11. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 25 Kč; kat. č. 823 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm Pokračování textu Pět set let od narození učitele lékařů

Zajímavosti v podzimní aukci Profil

PDF verze -> Zajímavosti v podzimní aukci Profil (PDF, 5 378 kB)

František Beneš

S tímto číslem Filatelie jste obdrželi i katalog 42. mezinárodní aukce Profil, která se bude konat v pražském hotelu Olympik-Tristar v sobotu 22. listopadu. Mezi více než tisícovkou položek, které v ní budou nabídnuty, je i řada zajímavostí, kterých stojí za to si povšimnout, i když se třeba nebudeme snažit je získat. Leckdy stačí se potěšit pohledem na pěknou věc, a možná se i poučit o něčem, co jsme dosud neznali a nevěděli. Pokračování textu Zajímavosti v podzimní aukci Profil

Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

PDF verze -> Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie (PDF, 678 kB)

František Beneš

Mám na mysli údobí protektorátu, s nacistickými represemi vůči našemu obyvatelstvu, týráním a individuálními i masovými vraždami, koncentračními tábory a věznicemi, utrpením jednotlivců i celých skupin. Rány z tehdejší doby se nezhojily dodnes – i když obětí a pamětníků ubývá, nad šesti lety teroru prostě nemohou zavřít oči ani další generace. Ve filatelii nám tuto neblahou minulost připomíná dochovaná korespondence, a vznikl dokonce samostatný obor, který se věnuje písemnému styku s věznicemi, koncentračními tábory a ghetty. Pokračování textu Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

Vánoce – letos šestadvacetkrát!

PDF verze -> Vánoce – letos šestadvacetkrát! (PDF, 245 kB)

František Beneš

Přesnější by bylo říci 1 + 25x, protože vedle výplatní známky s Ladovým Betlémem (věnujeme se jí na další stránce) Česká pošta k Vánocům připravila i sérii takzvaných Vlastních známek, tedy vydání mimo emisní plán (sběratelé se nemusejí děsit – nemají běžná samostatná katalogová čísla a do generální sbírky nepatří). Upraveny jsou do podoby adventního kalendáře – list jich obsahuje 25, a pokud byste měli tolik příbuzných a přátel, mohli byste každý den, od 1. do 25. prosince, sloupnout jednu a nalepit ji na Vánoční přání (to uvádím jen teoreticky, přání se samozřejmě obvykle posílají v kratším časovém rozmezí). Tolik pohlednic ale většina z nás nejspíš odesílat nebude, doufejme tedy, že známky na poštách budou ochotni prodávat i po menších množstvích (odstřihnout z archu pásku nebo blok by jistě nebyl problém).

Pokračování textu Vánoce – letos šestadvacetkrát!

Nové katalogy MICHEL

PDF verze -> Nové katalogy MICHEL (PDF, 361 kB)

František Beneš

Dnes se seznámíme s rovnou desítkou nových katalogů největšího evropského vydavatele filatelistické literatury Schwaneberger. Evropská řada Michel je dokončena díly 4 – 7 a doplňuje ji jednosvazkové Německo. V nové podobě se představily speciály Švýcarska a Lichtenštejnska (poprvé každý v samostatném svazku), na dva svazky je nyní rozdělen i šestý díl Zámoří. Pro tematické sběratele vychází námětový katalog Ptáci – Evropa. Pokračování textu Nové katalogy MICHEL

Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát

PDF verze -> Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát (PDF, 1 231 kB)

František Beneš

Ano, vím, ten zákon zněl jinak, ale měl znít takhle, jak to bylo stručně a jasně řečeno Národním shromážděním o TGM v roce 1930. Štefánik na svůj zákon čekal o šedesát let déle, z politických důvodů byl mnohomluvnější („MRŠ sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“) a dnes, 95 let od jeho tragické smrti, jej už většinou vnímáme jako neživou postavu z historie, zasmušilého muže v čepici francouzského generála. A právě v našem oboru si o něm můžeme udělat lepší a barvitější představu – díky dopisům, které se leckdy dochovaly kvůli své (ve skutečnosti téměř bezcenné) frankatuře. Pokračování textu Historické osobnosti ve světle korespondence M. R. Štefánik – zasloužil se o stát