Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

František Beneš

Minulý měsíc uplynulo rovné století od ukončení sporu o území Těšínského Slezska, vedeného mezi nově vzniklými státy Československem a Polskem. V našem oboru na něj máme upomínku v podobě emisí s přetiskem SO 1920, které vydaly obě strany. Československá vydání jsou z filatelistického hlediska dobře popsána v 5. dílu Monografie čs. známek, zajímavé je však i hledisko historické, které si alespoň ve stručnosti nyní připomeneme.
Continue reading Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

Smutný osud první dopisnice České republiky

Smutný osud první dopisnice České republiky

František Beneš

Název emise: Poděkování bojovníkům s pandemií
1. ledna roku 1993 vznikl nový stát – Česká republika, a o tři týdny později vyšla i jeho první známka. Se vznikem nových poštovních cenin se přitom nemuselo spěchat – pošta měla dostatečné zásoby známek a dopisnic československých, které v České republice platily ještě plných devět měsíců, do konce září 1993.

Do té doby u nás vyšlo dvaadvacet poštovních známek, ale jen dvě dopisnice, a i ty poměrně pozdě, až 3. srpna 1993. Obě měly nominální hodnotu 2 Kč a jedna známku Hora Říp (pro běžný provoz) a druhá Poštovní posel (pro přítisky). Mají tedy katalogové číslo CDV 1 a 2, přes toto označení však nejde o úplně první dopisnice nového státu. Toto prvenství totiž patří jiné dopisnici, o níž si teď řekneme více.

Continue reading Smutný osud první dopisnice České republiky

Prostě a jasně – Díky!

Prostě a jasně – Díky!

František Beneš

Název emise: Poděkování bojovníkům s pandemií
Den vydání: 24. června 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Záchranáři a pošťáci – č. 1081 (ČP)
B – Hasiči a policisté – č. 1082 (ČP)
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Rozměry známkových obrazů: 30 x 23 mm
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x (25 + 25 známek v šachovnicovém uspořádání); Papír: fl-an-OF
Náklad: 375 tis. sérií známek – prvotní náklad
FDC: nebyly vydány

Continue reading Prostě a jasně – Díky!

Josef Liesler – fantaskní realista

Josef Liesler – fantaskní realista

František Beneš

Název emise: Josef Liesler
Den vydání: 17. června 2020
Hodnoty: B, E resp. Z (ke dni vydání 19, 39 resp. 45 Kč)
B – Jak se Vám líbím, když se šklebím – č. 1078
E – Variace na staromistrovské téma I – č. 1079
Z – Variace na staromistrovské téma II – č. 1080
Grafická úprava: Martin Srb
Rozměry známkových obrazů: 40 x 50 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 4
Papír: fl-an-OF; Náklad: 33 tis. PL (aršíků)
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad FDC: 2.900 sérií

Continue reading Josef Liesler – fantaskní realista

Další ptáci – a opět krásní!

Další ptáci – a opět krásní!

František Beneš

Název emise: Zpěvní ptáci v našem okolí: Krkavcovití a Drozdovití
Den vydání: 17. června 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Krkavcovití – č. 1076 (ČP)
B – Drozdovití – č. 1077 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměry známkových obrazů: 23 x 40 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: společně PA 50 (1076) + PA 50 (1077)
Papír: fl-an-OF; Náklad: 500 tis. sérií
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad FDC: 2.900 sérií

Continue reading Další ptáci – a opět krásní!

Něco málo o Hongkongu (1)

Něco málo o Hongkongu (1)

František Beneš

Ne všichni naši sběratelé se věnují tuzemským známkám, řada z nich se zajímá o známky ciziny, a to nejen o ty z blízkých států, ale i ze zemí vzdálených, které po dlouhá údobí filatelistické historie nebylo u nás snadné získávat. Devizová omezení po vzniku první republiky a pak před jejím zánikem, samozřejmě temná doba protektorátu se zastaveným poštovním stykem s nepřátelskou cizinou, hospodářské potíže po osvobození, silně omezená zahraniční výměna za socialismu, to všechno kladlo tvorbě sbírek velké překážky.
Continue reading Něco málo o Hongkongu (1)

Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost

Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost

František Beneš

Název emise: Arcibiskupství pražské – Brandl Petr
Den vydání: 12. května 2020
Hodnota: 30 Kč; č. 1075
Rozměr známk. obrazu: 40 x 50 mm
Druh tisku: OF; Hradištko, sro.
Papír: fl-an-OF; Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 64.000 ks (16 tis. PL)
FDC: černý digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 ks

Continue reading Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost

Houslista, violista, dirigent – Václav Neumann

Houslista, violista, dirigent – Václav Neumann

František Beneš

Název emise: Osobnosti: Václav Neumann
Den vydání: 12. 5. 2020
Hodnota: 19 Kč; kat. č. 1074
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Hradištko, sro.
Papír: fl-an-OF
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 600 tis. ks
FDC: hnědý digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 ks

Continue reading Houslista, violista, dirigent – Václav Neumann

Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách – Jiří Kolář
Den vydání: 12. 5. 2020
Hodnota: 47 Kč; kat. č. 1073
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40 mm
Výtvarný návrh: Milan Jaroš
Autor rytiny: Martin Srb
Druh tisku: OTp+OF; PTC Praha
Papír: fl-an-OF
Tisková forma: PL 4
Náklad: 72.000 ks (18 tis. PL)
FDC: OTp v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.000 ks

Continue reading Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě

Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě

František Beneš

Název emise: Jedovaté houby
Den vydání: 22. 4. 2020
Hodnota: 190 Kč (sešitek 5x 2 ks samolepicích písmenových známek „B“ = 19 Kč)
„B“ – Muchomůrka červená; kat. č. 1071
„B“ – Hřib satan; kat. č. 1072
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Rozměry sešitku: 185 x 84 mm
Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan
Druh tisku: plnobarevný OF; PTC Praha
Papír: samolepicí fl-an-OF
Tisková forma: 6x (5x 2 známky)
Náklad: 150.000 sešitků (prvotní náklad)
FDC: nebyly vydány

Continue reading Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě